Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksBosetting av enslige flyktninger

ProsjektMangfold og inkludering

Bosetting av enslige flyktninger


I denne pilotstudien ønsker vi å se på spenningsforholdet mellom de generelle nasjonale strategiene knyttet til bosetting og de faktiske forhold i kommunene. Fra nasjonalt hold er det et ønske om større integrering. Samtidig opplever kommuner at økonomi og situasjonen på boligmarkedet fører til at enslige flyktninger må vente lenge på kommuneplass og bosettes i boliger hvor integreringspotensialet er sterkt redusert. Hvilke erfaringer og utfordringer preger kommunenes bosettingsarbeid? Hvilke muligheter ligger i dette arbeidet og hva slags strategier og tiltak iverksetter kommunene selv?
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning