Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksBoligens materielle, sosiale og symbolske betydning for barn og voksne

ProsjektMangfold og inkludering

Boligens materielle, sosiale og symbolske betydning for barn og voksne


​Prosjektet ønsker å studere hvilken betydning hjemmet og nærmiljøet har for barn og voksne i lavinntektsfamilier, med spesielt fokus på barna. I prosjektet vil både barn og foreldre bli intervjuet. Familiene vil bli utstyrt med et digitalt kamera, og utgangspunkt for intervjuer med barna er bilder som de selv tar av positive sider ved hjemmet og nærmiljøet. Prosjektet inngår som del av en større satsing fra Husbanken hvor målet er å forbedre kvaliteten på boligmiljøet i enkelte boligområder.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning