Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksBoligen som integreringsarena

ProsjektMangfold og inkludering

Boligen som integreringsarena


Prosjektet er et forsknings og utviklingsprosjekt med fokus på boligen og boligkarrieren til flyktninger. Prosjektet følger hvordan bosetting av flyktninger og bruk av ulike virkemidler kan bidra til en bedre integrering av flyktninger i lokalsamfunnet.
 
Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med Kristiansund kommune. Kommunen ønsker å se på bolig og bosettingsarbeidet i sammenheng med hele integreringsprosessen. Et aspekt er hvordan lokalsamfunnet kan delta i dette arbeidet og hvordan private aktører kan dras mer inn.
 
Målet er å lære av gode grep og erfaringer i andre kommuner, og prøve å tilpasse disse til den lokale konteksten.
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning