Logg på

ProsjektCIRiS

BioSys


Teknologi og innovasjon for bioproduksjon i resirkulerende dyrkningssystemer.
biosys.jpg

 

​Prosjektmål:

 • Sammenligne planteproduksjon i veksthus, landbasert akvakultur og algeproduksjon. Evaluere potensialet for teknologioverføring mellom næringene.
 • Kartlegge ny og eksisterende måle- og reguleringsteknologi, med fokus på sensorteknologi for overvåkning av enkeltioner
 • Etablere et testsystem for uttesting av sensorer
 • Teste utvalgte sensorer i dyrkningssystemer
 • Utvikle et teknologikonsept for sensorbasert overvåkning av vannkvalitet og næringsløsning i systemer for vannbasert bioproduksjon
 Partnere:
 • Marine Harvest
 • Frosta Grønt AS
 • SensAqua AS
 • SINTEF Fiskeri og Havbruk AS
 • BIOFORSK Øst
 • NTNU (IBI, IKJ)
 

 

 

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning