Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksBarns trivsel og medvirkning i barnehagen

ProsjektAnnen faglig aktivitet

Barns trivsel og medvirkning i barnehagen


Vi gjennomfører en undersøkelse av barns og foreldres opplevelse av medvirkning og trivsel i barnehagen. Målet med undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til å skape trivsel og mistrivsel hos barn i barnehagen, hvordan barnehageansatte arbeider med tilrettelegging og vurdering av trivsel og medvirkning, og hvordan foreldrene opplever at de selv og barna blir involvert og får medvirke i utformingen av barnehagens innhold.
 
Trivsel og medvirkning for alle barn er et svært aktuelt tema og satsningsområde i dagens barnehagepolitikk, og kunnskap om dette er sentralt for arbeidet med å sikre høy kvalitet i barnehagen. I alt 18 barnehager i Midt-Norge er trukket ut tilfeldig til å delta i denne undersøkelsen.
 
Prosjektet er et samarbeid mellom Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge og Dronning Mauds Minne (DMMH), høgskole for førskolelærerutdanning,
 
Mer informasjon om prosjektet kan fås ved henvendelse til prosjektleder Åse Bratterud ved NTNU Samfunnsforskning, ase.bratterud@samfunn.ntnu.no, 73596242, til Monica Seland ved DMMH, mos@dmmh.no, 73568301, eller til Ellen Beate H. Sandseter ved DMMH, ebs@dmmh.no, 73805259.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning