Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksBarnevern i et minoritetsperspektiv

ProsjektMangfold og inkludering

Barnevern i et minoritetsperspektiv


Formålet med prosjektet er å evaluere videreutdanningen ”Barnevern i et minoritetsperspektiv” som tilbys ved fire høgskoler og som finansieres av Barne- og likestillingsdepartementet. Utdanningen skal styrke den flerkulturelle kompetansen hos ansatte i det kommunale barnevernet. Hovedmålsetningen med utdanningen er at studentene skal opparbeide kunnskap om hva et kultursensitivt barnevern innebærer, samt øke egne ferdigheter i arbeidet med barn, unge og familier med minoritetsbakgrunn. Evalueringen skal omfatte studentenes faglige utbytte av studiet, studieplan og pensum, og selve organiseringen og gjennomføringen av studiet. Evalueringen vil føre til konkrete forslag til hvordan studiet bør forankres ved den enkelte høgskole, hvordan det bør markedsføres, og hvordan rekrutteringen til faget bør foregå. I tillegg vil evalueringen peke på mulige utviklingsaspekter ved studiet.
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning