Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksBarn med særskilt behov i barnehagen

ProsjektMangfold og inkludering

Barn med særskilt behov i barnehagen


Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om tilbudet som gis til barn og unge med særlige behov.
Et viktig kartleggingsområde er å se på konsekvensen av overgangen til rammefinansiering, samt bortfallet av rundskriv F-02/100 har hatt for til budet til barn med særlige behov. Dette kan være utfordrende å løse, men vi har tre tilnærminger for å se på dette:
  1. Analyse av KOSTRA-tall,
  2. Retrospektive intervjuer.
  3. Vi har tilgang til sammenlign bare data fra 1999 og 2009 for foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen.
Vi har dermed gode forutsetninger for å få kunnskap om konsekvenser av overgangen til rammefinansiering, samt bortfallet av statlige, øremerkede tilskudd.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning