Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksAsylsøkerbarns skolegang

ProsjektMangfold og inkludering

Asylsøkerbarns skolegang


Prosjektets formål var å gi et overblikk over skoletilbudet til asylsøkerbarn i skolepliktig alder. Sentrale spørsmål har vært: Hvordan integreres barna i norsk skole? Får barna utdanning av likt omfang som øvrige elever i skolen? På hvilken måte tilpasser skolen tilbudet til asylsøkerbarn? Hva oppleves som svakheter ved skoletilbudet til asylsøkerbarn?
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning