Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksArbeidsvarsling på vei - kompetanseverifisering

ProsjektStudio Apertura

Arbeidsvarsling på vei - kompetanseverifisering

Prosjektdeltagere: Kristin Halvorsen (prosjektleder)​, Catharina Lindheim, Marie Nilsen


​Arbeidsvarsling er et felt innenfor vegfaget som dreier seg om tiltak for å varsle og sikre arbeid som foregår på og ved veg. Formålet er å ivareta sikkerheten til arbeidere og trafikanter, samt en effektiv avvikling av trafikken for å hindre ulempe og uønskede hendelser som følge av vegarbeidet.  Alle som skal planlegge, utføre eller kontrollere arbeid på/ved veg må ha kurs i arbeidsvarsling. Som en del av kompetansevurderingen i disse kursene skal kursdeltakerne bestå en kunnskapstest.
I dette prosjektet utvikler NTNU Samfunnsforskning, avd. Studio Apertura, i samarbeid med Vegdirektoratet, vurderingsformer og kompetansetester for bruk i arbeidsvarslingskursene. Kunnskapstestene er sentrale i dette arbeidet.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning