Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksArbeidsprosesser og praksis om ROP-gruppen

ProsjektMangfold og inkludering

Arbeidsprosesser og praksis om ROP-gruppen


​​Det å samordne et godt bo- og tjenestetilbud til personer med samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP) er utfordrende for kommunene. På oppdrag fra Husbanken skal vi i dette prosjektet i et utvalg kommuner kartlegge arbeidsprosesser, rutiner og samordning av tjenesteutøvelsen som tilbys til ROP-gruppen. Målet er at prosjektet skal bidra til økt kunnskap og arbeidsprosesser rundt bo- og tjenestetilbudet til personer med ROP-lidelser, peke på god praksis og gode grep rundt samordning i arbeidsprosessene, og gjennom det være til nytte for videreutvikling av arbeidet med å tilby denne gruppen et godt bo- og tjenestetilbud i kommunene. 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning