Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksArbeidslivssentrenes bidrag til måloppnåelse innen delmål 2 og 3

ProsjektAnnen faglig aktivitet

Arbeidslivssentrenes bidrag til måloppnåelse innen delmål 2 og 3


​I prosjektet evalueres arbeidsivssentrenes bidrag til at flere med nedsatt arbeidsevne og flere eldre arbeidstakere deltar i arbeidslivet. Arbeidslivssentrenes kontaktpersom i IA-virksomhetene samt en sentral tillitsvalgt i hver virksomhet blir bedt å fylle ut et spørreskjema. Det blir også sendt et spørreskjema til ansatte ved arbeidslivssentrene. Spørreskjemaene inneholder spørsmål om kontakten mellom sentrene og virksomhetene når det gjelder virksomhetenes rekruttering av personer med nesdsatt arbeidsevne og eldre arbeidstakere samt tilrettelegging for arbeidstakere som trenger det.
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning