Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksArbeidsinnvandring i økonomiske nedgangstider

ProsjektMangfold og inkludering

Arbeidsinnvandring i økonomiske nedgangstider


Formålet med prosjektet har vært å avdekke og synliggjøre problemstillingene knyttet til arbeidsinnvandring fra de nye medlemslandene i EU som aktualiseres i brytningstiden mellom høy- og lav konjunktur i arbeidsmarkedet. En stor gruppe av disse arbeidsinnvandrerne vil kanskje ikke vende tilbake til hjemlandet. Dette indikerer to bekymringer. Det ene er at mange arbeidsinnvandrere, grunnet nedgangstider, vil ende opp i det illegale arbeidsmarkedet. Det andre er at krisen vil føre til en segmentering av det legale arbeidsmarkedet der en stor gruppe arbeidsinnvandrere livnærer seg på deltidsjobber med dårlige vilkår.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning