Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksAnalyse av drifts- og arbeidsmessige forhold på fraktefartøy

ProsjektStudio Apertura

Analyse av drifts- og arbeidsmessige forhold på fraktefartøy


Sjøfartsdirektoratet har tatt initiativ til en undersøkelse av drifts- og arbeidsmessige forhold på fraktefartøy fordi slike fartøy står for en stor del av grunnstøtingene langs norskekysten. Selv om de fleste grunnstøtingene resulterer i mindre skader, er det også en rekke eksempler på at de kan føre til storulykker som involverer miljøforurensning, totalforlis og tap av menneskeliv.

Vår ambisjon med prosjektet er å gi et innblikk i hverdagen på fraktefartøy i norsk nærkystfart og hvilke forhold som har betydning for sikkerheten, samt å gi noen anbefalinger for hvordan sikkerheten kan bedres.

Høsten 2010 gjorde vi derfor feltarbeid på og skrev en rapport om den daglige driften på ti fraktefartøy.

Både den fullstendige rapporten og en oppsummering (som er sendt ut til en del besetninger på fraktebåter) kan lastes ned ved å gå via publikasjonslinkene i venstremenyen.

Prosjektet kan også leses om i nyeste nummer av Sjøfartsdirektoratets tidsskrift Navigare (papirutgaven sendes ut 3. juni).

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning