Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksKartlegging av systemrettet praksis ved skoler/barnehager

ProsjektMangfold og inkludering

Kartlegging av systemrettet praksis ved skoler/barnehager


​Formålet med dette oppdraget er å belyse hvordan relevante aktører jobber for at skoler tilrettelegges for et større elevmangfold, og om barnehagen bidrar inn i dette arbeidet, og i så fall hvordan. Dette innebærer en kartlegging av systemrettet praksis i skoler og barnehager i kommuner som har vedvarende lavt eller synkende omfang av spesialundervisning, men også å undersøke konsekvenser av denne praksisen og se det i kontrast til øvrige kommuner.
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning