Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksÅrlige analyser av Læringsundersøkelsen

ProsjektMangfold og inkludering

Årlige analyser av Lærlingundersøkelsen


Lærlingundersøkelsen er en elektronisk basert spørreundersøkelse som skal gi lærlinger muligheten til å formidle oppfatninger om opplæringen og andre forhold som er sentrale for læringsutbyttet og læringsmiljøet.
 
Lærlingundersøkelsen er en av Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelse og kan gi viktig informasjon om kvaliteten på og utfordringene for fag- og yrkesopplæringen, og er slik sett et ledd i det samlede kvalitetsvurderingssystemet for dette feltet.
 
Utdanningsdirektoratet har som mål at Lærlingundersøkelsen skal bli et enda bedre verktøy for å utvikle kvaliteten i den delen av fagopplæringen som skjer i bedrift, og dette prosjektet skal være med å bidra til dette.
 
Formålet med prosjektet er todelt:
  1. Å forbedre Lærlingundersøkelsen som verktøy for informasjonsinnhentingen og kvalitetsutvikling.
  2. Å bruke resultat fra undersøkelsen til å belyse lærings- og arbeidsmiljøet for den delen av fag- og yrkesopplæringen som foregår i bedrift.
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning