Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksNy rapport: Hvordan inkluderer vi bedre i skolen?

Ny rapport: Hvordan inkluderer vi bedre i skolen? 

Hva vil det si å drive med inkludering i skolen? Og hva vil det si å drive med inkludering – på alvor?​

22.10.2019 00:00   |   Vegard Smevoll, NTNU Samfunnsforskning / Utdanningsdirektoratet

 

​​​Den norske skolen skal være en enhetsskole, med plass til alle. Å få til dette er krevende og er et arbeid som til stadighet befinner seg i spenningen mellom å sikre tilhørighet i et fellesskap, og å oppfylle individuelle rettigheter til opplæring.

Det stiller også krav til at skolen og lærerne samarbeider med blant annet STATPED og PPT, og at disse forstår hvordan skolens hverdag fungerer.​

For å styrke dette arbeidet bevilget Kunnskapsdepartementet i 2017 midler for å gjennomføre prosjektet «Inkludering på alvor», der kommuner og fylkeskommuner skulle prøve ut nye arbeidsmåter for inkludering i skolen, i samarbeid med STATPED, Fylkesmannen  og kommunens egne tjenester.

NTNU Samfunnsforskning har nå gitt ut den første delrapporten fra evalueringen.

Du kan lese den her: 

inkludering_pa_alvor_delrapport_oktober-2019.pdf

I rapporten diskuteres det hvordan et begrep som inkludering i skolen kan forstås, og hva slags arbeid det kreves i skolen for å få til inkludering – på alvor.

De ulike deltakernes prosjekter diskuteres og belyses ut fra ulike organisasjonsteoretiske perspektiver, og det pekes på utfordringer og uklarheter i kommunikasjon, begrepsavklaring og rolleforståelse i starten av prosjektperioden. Samtidig rapporterer ledere og ansvarlige for alle prosjektene at de har jobbet med disse utfordringene, og kommet langt på vei i å utvikle inkluderingsarbeidet i sine skoler.

Sluttrapporten skal foreligge våren 2020.

Her skal NTNU Samfunnsforskning se nærmere på om prosjektene har gitt de ønskede endringene for lærere, foreldre og elever ute i skolene.

 

For mer informasjon, kontakt:
Joakim Caspersen, forsker 1
Christian Wendelborg (1).jpg
joakim.caspersen@samfunn.ntnu.no
Telefon: 990 19 380

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning