Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksNå er «Inkludering på alvor»-prosjektet fullført

Nå er «Inkludering på alvor»-prosjektet fullført 

- Ett prosjekt endrer aldri verden, eller skolen alene. Kontinuerlig målrettet arbeid må alltid til, sier forsker Trond Buland.

18.08.2020 00:00   |   Vegard Smevoll, NTNU Samfunnsforskning

 

NTNU Samfunnsforskning har evaluert ulike modeller som kommuner og fylkeskommuner har tatt i bruk for å skape inkludering i den norske skolen.

Prosjektet har pågått fra 2018 til nå, august 2020. En delrapport ble ferdig høsten 2019, da vi også lagde en podkast som stilte følgende spørsmål: «Er den norske skolen inkluderende»?

Svaret på det var tja. Fortsatt er det sånn at de elevene med størst behov for tilrettelegging, for eksempel funksjonshemmede, ikke får den tilretteleggingen de har krav på over alt.

Du kan høreepisoden av «Forskerpodden» fra november 2019 her.

Nå er hele prosjektet avsluttet, og rapporten «På vei mot inkludering?» er nå publisert.

Det er kommunene Marnardal, Meldal, Indre Fosen, Kristiansand og Vest-Agder fylkeskommune som har deltatt i prosjektet.

- Dette har vært et viktig prosjekt for kommunene, som har vært med på å bringe inkluderingsarbeidet videre. Prosjektene understreker hvor viktig lokale tilpasninger er når statlige tiltak skal settes ut i livet, mener forsker Trond Buland (bildet).

trondbulandweb.jpg

Hele rapporten kan leses her:
sluttrapport-inkludering-pa-alvor-_oversendt-endelig.pdf

Prosjektgruppen har ellers bestått av prosjektleder Joakim Caspersen, Melina Røe, Marko Valenta, Jan Tøssebro og Ingrid Holmedahl Hermstad. I tilknytning til prosjektet har det også blitt skrevet en masteroppgave, skrevet av Holmedahl Hermstad nå i vår.

Du kan lese en egen nyhetssak om Ingrid Holmedahl Hermstads masteroppgave her.

- Er den norske skolen inkluderende nå, Trond Buland?

- Både ja og nei. Det er stort strekk i laget. Så er det heller ikke det vi har studert i dette prosjektet. Vi har sett på modellutprøving i noen avgrensede områder. «Inkludering på alvor» vil ikke alene gjøre norsk skole mer eller mindre inkluderende. Hvis det derimot er noen som tar tak i erfaringene fra prosjektet, og gjør et seriøst forsøk på å videreføre dem, tror vi det kan bidra positivt. Ett prosjekt endrer aldri verden, eller skolen alene. Kontinuerlig målrettet arbeid må alltid til, sier han.

Prosjektet er et oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

De seks forskerne i prosjektgruppen tror «Inkludering på alvor»-prosjektet har bidratt til å prøve ut en del nye arbeidsmåter, som kan være nyttig for andre senere.

- Vårt bidrag har vært å snakke om utfordringene som dukker opp, og forsøke å sette dette inn i en bredere ramme, gjennom ulike modeller og teoretiske perspektiver, mener prosjektleder Joakim Caspersen.

Her er en egen sak fra Utdanningsdirektoratet om sluttrapporten.

For mer informasjon, kontakt:
Joakim Caspersen, forsker 1
Joakim Caspersen.jpg
joakim.caspersen@samfunn.ntnu.no
Telefon: 990 19 380


 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning