Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksLærlingundersøkelsen 2014

PublikasjonMangfold og inkludering

 Lærlingundersøkelsen 2014

 ​Denne rapporten er den tredje rapporteringen av de årlige analysene av Lærlingundersøkelsen 2013-2016. Hovedformålet i den første rapporten var å forbedre Lærlingundersøkelsen som verktøy for informasjonsinnhenting og kvalitetsutvikling.

I denne rapporten har hovedmålet vært å beskrive resultatene fra Lærlingundersøkelsen for å belyse lærings- og arbeidsmiljøet for den delen av fag- og yrkesopplæringen som
foregår i bedrift, i tillegg til å presentere mer inngående resultater omkring opplæringskontorenes rolle for lærlingene, lærlingenes opplevelse av relevans og muligheter, og et ekstra nærblikk på lærekandidatene som har besvart Lærlingundersøkelsen.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning