Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksKronikk: Næringslivet i Trøndelag melder om én god og én dårlig nyhet

Kronikk: Næringslivet i Trøndelag melder om én god og én dårlig nyhet 

Noen har opplevd en raskere bedring enn de ventet i mai. Men det er fortsatt mørke skyer i horisonten.

03.07.2020 00:00   |   Vegard Smevoll, NTNU Samfunnsforskning

 

Av
Ole Henning Nyhus (nederst til venstre)
Marianne Haraldsvik (nederst til høyre)
Jon Marius Vaag Iversen (i midten nede)
Torgeir Kråkenes (øverst til venstre)
Luka Marcinko (i midten oppe)
Per Tovmo (øverst til høyre)
Senter for økonomisk forskning, NTNU Samfunnsforskning og Institutt for samfunnsøkonomi, NTNUDet så stygt ut i vår. Nå forteller de hardest rammede bedriftene, innenfor tjenesteyting og handel, at bedringene har gått raskere enn de ventet i begynnelsen av mai. Samtidig har en del virksomheter, først og fremst knyttet til industriproduksjon, derimot nedjustert markedsutsiktene fremover på grunn av lavere internasjonal etterspørsel.

På oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune gjennomfører Senter for økonomisk forskning ved NTNU Samfunnsforskning en løpende kartlegging av hvordan næringslivet i Trøndelag påvirkes av koronapandemien, både direkte og indirekte.

Du kan lese et nytt notat om situasjonen for trøndersk næringsliv her:
Trøndelag notat oppfølgingsrunde.pdf

I kartleggingen som ble gjennomført i begynnelsen av mai, uttrykte næringslivet stor usikkerhet knyttet til markedsutsiktene og stadig endringer i rammebetingelser.

Samfunnet har siden begynnelsen av mai blitt gradvis gjenåpnet, og spørsmålet er om næringslivet har endret sitt syn på markedet. Dette har vi akkurat undersøkt i en oppfølgingsrunde hvor de samme bedriften som ble intervjuet i begynnelsen av mai ble kontaktet på nytt.


Helhetsbildet for næringslivet er sammensatt, men alt i alt virker utviklingen mer positiv enn man fryktet i begynnelsen av mai. Innhentingen synes å ha gått raskere enn ventet for mange av aktørene i næringslivet.

Det er særlig bedrifter innen varehandel og tjenesteyting som utmerker seg.

Det var også disse næringene som ble hardest rammet i vår. Selv om det er bedring å spore for mange bedrifter, legger smitteverntiltakene fortsatt føringer på kapasitetsutnyttelsen, særlig innen personlig tjenesteyting.


Samtidig aner vi noen mørke skyer i horisonten. Flere industribedrifter forteller oss nå at de har nedjustert forventningene til utviklingen fremover, sammenlignet med hva de så for seg i starten av mai. Dette følger i stor grad av rapporter om lavere internasjonal etterspørsel.


Dersom effektene av smitteverntiltak internasjonalt blir mer negative og mer langvarig enn tidligere ventet, kan dette få konsekvenser for næringslivet både på kort og lengre sikt.

Disse indikasjonene er etter vår oppfatning det mest alvorlige utviklingstrekket i denne kartleggingen.


Næringslivet er sammensatt, og utviklingen hos mange enkeltaktører vil naturlig nok avvike fra det bildet vi tegner her. Inntrykket fra denne kartleggingsrunden er likevel at det er større grad av optimisme å spore blant aktørene i trøndersk næringsliv.

Selv om det er flere positive rapporter, er det fortsatt et flertall av bedriftene som har et produksjonsnivå under normalen - og det uttrykkes fortsatt stor usikkerhet med tanke på fremtiden.


Kronikken er også publisert på tronderdebatt.no

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning