Logg på
Forside Skip Navigation LinksInformasjonskapsler

Informasjonskapsler (Cookies)

Cookies

 

Informasjonskapsler kan være til stor hjelp og gi en bedre brukeropplevelse. NTNU Samfunnsforskning bruker informasjonskapsler i sine nettløsninger.

Samtykke

Ved å benytte NTNU Samfunnsforsknings nettsider samtykker du i at vi kan etterlate informasjonskapsler i din nettleser. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk. Dersom du ønsker å deaktivere informasjonskapsler for din nettleser, kan du gjøre dette via nettleserens sikkerhetsinnstillinger.

Hva er en informasjonskapsel?

En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en tekstfil som lastes ned og lagres på datamaskinen når du besøker et nettsted. Informasjonskapselen kan benyttes til å lagre tidligere brukerinnstillinger, registrere hvilke sider du besøker og hvilke valg du gjør mens du bruker dem. Du kan lese mer om informasjonskapsler og hvordan du bruker ved å klikke på hjelp i nettleseren din.

Hva bruker vi informasjonskapsler til?

NTNU Samfunnsforskning benytter aldri informasjonskapsler i den hensikt å kartlegge enkeltbrukeres bruksmønster eller annen informasjon som vil kunne krenke personvernet.

Vi bruker informasjonskapsler til følgende formål:

  • for å lagre brukerinnstillinger — som f.eks. visningsspråk
  • for å håndtere pålogging og sesjoner
  • for å samle statistikk til å forbedre våre nettsider

NTNU Samfunnsforkning får sin statistikk fra Google Analytics. Det medfører at din bruk av våre nettsider, inklusiv din ip-adresse, kan bli overført til Google. NTNU benytter Google Analytics sin anonymiseringsfunksjon som sørger for at de siste sifrene i brukerens IP-adresse blir maskert ved innsamling. IP-maskeringen skjer så snart data er mottatt av Google Analytics' innsamlingsverk, før det blir lagret, og blir behandlet i tråd med Googles personvernpolicy.

Hva informasjonskapsler brukes til på samforsk.no

- Identifiserer brukerens sesjon på nettstedet
- Holder rede på språkinnstilling for
nettsidenInformasjon under gjelder for

Google anlytics brukes på samforsk.no

Hva informasjonskapsel brukes til
_ga         Statistikk: Skiller brukere via en anonym identifikator
_utma    Statistikk: Skiller brukere og brukersesjoner
_utmz     Statistikk: Lagrer trafikkilden eller kampanjen som forklarer hvordan brukeren nådde siden.


Slik kan du slette informasjonskapsler

Ønsker du å slette informasjonskapslene eller sørg for at det ikke blir lagret flere, kan du endre innstillingene i nettleseren din.

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari

Opera

 

Cookies can be very helpful and provide an enhanced user experience. NTNU Samfunnsforskning uses cookies in their web solutions.

Consent

By using NTNU Samfunnsforskning's websites, you agree that we may leave cookies in your browser. Most modern browsers (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, etc.) are set to accept cookies automatically. If you wish to disable cookies in your browser, you can do this in the browser's security settings.

What is a cookie?

A cookie is a text file that is downloaded and stored on your computer when you visit a website. Cookies can be used to store user settings, and to record the pages you visit and which choices you make while using them. You can read more about cookies and how you use them by clicking "Help" in your browser.

What does NTNU Samfunnsforskning use cookies for?

We never uses cookies to survey an individual user's pattern of use or other information, which could violate your user's privacy protections.

NTNU Samfunnsforskning uses cookies for the following purposes:

  • to store user preferences, e.g. language settings
  • to manage logons, and sessions
  • to collect statistics in order to improve our web pages

NTNU Samfunnsforskning gathers statistics using Google Analytics. This means that information regarding your use of our web pages, including your IP address, can be transferred to Google. NTNU uses Google Analytics' anonymisation function, which masks the last digit in the user's IP address when collected. IP masking occurs as soon as data is received by Google Analytics, previous to the data being stored, and is processed in accordance with Google's Privacy Policy.

What are cookies used for?

– identify the user's session on the website
– keep track of the web page's language setting

Cookies are used for ...

_ga        Statistics: Distinguish users and statistics for Google Analytics

_utma     Statistics: Distinguish users and user sessions

_utmz     Statistics: Store the traffic source or the campaign that explains how the user reached the page.


How to delete cookies

If you want to delete the cookies or make sure that cookies cannot be installed, you can change your browser settings.

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari

Opera

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning