Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksHvordan gikk det med norske skolebarn under nedstengingen i vår?

Hvordan gikk det med norske skolebarn under nedstengingen i vår? 

Nå skal NTNU Samfunnsforskning undersøke hvordan elevene hadde det under flere uker med hjemmeskole i mars og april.

18.08.2020 00:00   |   Vegard Smevoll, NTNU Samfunnsforskning

 

​Undersøkelsen rettes spesielt mot foreldre til barn med ulike former for tilrettelegging i skolen.  

Spørreundersøkelsen sendes nå ut helt åpent til alle foreldre som har barn i skolealder, fra 1. klasse i grunnskolen til siste år i videregående skole.

Her er lenke til undersøkelsen (den tar ca. 15-20 minutter)
 
NTNU Samfunnsforsknings undersøkelser er som regel målrettet. Nå er det mulig for alle å svare, så lenge du har barn på skolen.

Svarene skal gi et bredt bilde på hvordan elevene hadde det under koronanedstengningen i vår.

Håper på mange svar
Undersøkelsen skal fortelle oss hvordan opplæringen er blitt gjennomført mens skolene var stengt, hvilken betydning dette har hatt for elevenes læring og trivsel og hvordan det har vært for skolene å åpne opp igjen.

Som vanlig når det er NTNU Samfunnsforskning står bak, rettes det et spesielt blikk mot barn i den norske skolen med tilrettelagt undervisning, enten det er i form av hjelpemidler, spesialundervisning eller egne opplæringstilbud.

Du finner lenke til undersøkelsen her.

- Det er viktig å fange mangfoldet i opplæringen, og få bedre kunnskap om hvordan de barna som kan tenkes å ha ekstra store utfordringer i skolen faktisk hadde det under nedstengningen , sier prosjektleder Odd Morten Mjøen ved avdeling Mangfold og inkludering ved NTNU Samfunnsforskning.

- Vi håper så mange som mulig svarer på undersøkelsen, sier han.


INFORMASJON OM UNDERSØKELSEN
Formålet er å undersøke hvordan opplæringssituasjonen var under stenging av skolene i forbindelse med koronautbruddet i perioden fra midten av mars til midten av mai 2020. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.

Vi har utviklet en spørreundersøkelse der vi er interessert i å få svar på hvordan hjemmeskoleundervisningen har fungert og hvordan den ble fulgt opp rundt omkring i landet. Vi er interessert i å finne ut om hvordan ulike behov for spesialundervisning og tilrettelegging ble påvirket av endringen, og om hvordan situasjonen har endret seg etter åpning av skolene igjen.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Det er forskere ved NTNU Samfunnsforskning som har utviklet og som er ansvarlig for prosjektet.

Hva innebærer det for deg å delta?
Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du fyller ut et spørreskjema. Det vil ta deg ca. 15-20 minutter. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om elevens klassetrinn, fylke dere bor i, årsak til vedtak om spesialundervisning og opplæringssituasjonen før, under og etter skolestengningen. Dine svar fra spørreskjemaet blir registrert elektronisk.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Det er frivillig å delta i prosjektet. Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Undersøkelsen er anonym, og ingen annen informasjon enn svarene blir lagret. Vi behandler i samsvar med personvernregelverket. Opplysningene du gir vil bare behandles av forskere ved NTNU Samfunnsforskning og vil oppbevares kryptert på en forskningsserver. Undersøkelsen har enkelte åpne tekstbokser, og vi oppfordrer deg til å unngå å dele personopplysninger i disse for å bevare anonymiteten.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.
På oppdrag fra NTNU Samfunnsforskning har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:
NTNU Samfunnsforskning ved Odd Morten Mjøen odd.m.mjoen@ntnu.no.
Vårt personvernombud: Ragnhild Birgitte Overland, ragnhild.overland@samfunn.ntnu.no.
Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på telefon: 55 58 21 17.


Her finner du en egen Forskerpodden-episode, som er NTNU Samfunnsforsknings egen podkast, om koronasituasjonen i skolen, publisert før sommeren:

Nå har skolene åpnet og da blir alt bra igjen, eller?

Også med på større prosjekt
Undersøkelsen er satt i gang av NTNU Samfunnsforskning, og vil brukes til vitenskapelig publisering.

Dataene vil også bli tilgjengelig for andre forskere.

I tillegg vil dataene brukes i et større prosjekt om koronasituasjonen i grunnskolen, som ledes og gjennomføres av NTNU Samfunnsforskning i samarbeid med NIFU, Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

- Her skal vi også se på hvordan lærere, foreldre, skoleledelse, elever, barnevernstjenestene og pedagogisk psykologisk tjeneste opplevde nedstengningen. Dette forskningsprosjektet ble lyst ut av Utdanningsdirektoratet (Udir) i vår, sammen med tre andre prosjekter som skal undersøke nedstengningens betydning i høyere utdanning, videregående opplæring og barnehage, sier forskningssjef Joakim Caspersen i avdeling for Mangfold og inkludering ved NTNU Samfunnsforskning.

For mer informasjon, kontakt:
Joakim Caspersen, forsker 1
Joakim Caspersen.jpg
joakim.caspersen@samforsk.no
Telefon: 990 19 380

Foto: GURO KULSET MERAKERÅS, MeraMedia

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning