Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksFolkehelse - Fra plan til praksis. En kunnskapsoppsummering

PublikasjonStudio Apertura

 Folkehelse - Fra plan til praksis. En kunnskapsoppsummering

 

​Forfattere: Hans Donali Tilset, Gudveig Gjøsund og Gunhild Foss Heggem.Denne rapporten er en kunnskapsoppsummering knyttet til hvordan operasjonalisering av vedtatte folkehelsemål skjer. Dette arbeidet starter når kommunale planer med overordnede folkehelsemål er vedtatt. I den fasen skal de vedtatte folkehelseplanene operasjonaliseres med utarbeidelse av sektorvise delmål, etablering av felles forståelse samt avklaring av aktører, roller og ansvar. Dette arbeidet må være på plass før det konkrete arbeidet med gjennomføring starter. Denne kunnskapsoppsummeringen avgrenses til fasen med operasjon-alisering og tar ikke for seg det praktiske arbeidet med realiseringen av folkehelsemålene. Det er svært lite som er dokumentert og beskrevet mht. de prosessene som inngår  i denne fasen. Konklusjonen til kunnskapsoppsummeringen er at det finnes en del som dekker de kommunale planprosessene, og det finnes litt som beskriver samarbeidsutfordringene i realiseringsarbeidet, men svært lite som dekker utfordringene i operasjonaliseringen når arbeidet med tverrsektorielt samarbeid skal planlegges og tilrettelegges.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning