Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksFolkehelse - Fra plan til praksis. En erfaringsoppsummering

PublikasjonStudio Apertura

 Folkehelse - Fra plan til praksis. En erfaringsoppsummering

 Denne rapporten er sluttrapport etter følgeevalueringen NTNU Samfunnsforskning har gjennomført av Sør-Trøndelag fylkeskommune sitt prosjekt ”Oppfølging av overordnede folkehelsemål i økonomi- og virksomhetsplaner” hvor Helsedirektoratet var bestiller. Fylkeskommunens prosjekt skulle ”Utvikle modeller og formidle erfaringer med hvordan lokalt folkehelsearbeid utøves i praksis, herunder modeller og erfaringer med folkehelse i lokal planlegging i særdeleshet”. I samarbeid med et utvalg kommuner i Sør-Trøndelag skulle fylkeskommunen samle inn erfaringer, metoder  og modeller for hvordan kommunene arbeider for å få satt planlagte folkehelsemål ut i livet. Følgeevalueringen er blitt gjennomført med en mer deltakende rolle enn tradisjonelle følgeevalueringer. En viktig del av prosjektet har vært å delta sammen med fylkeskommunen ved kommunebesøk og i felles kommunesamlinger. Denne  rapporten er derfor en erfaringsoppsummering og refleksjonsrapport knyttet til Sør-Trøndelag fylkes-kommune sin prosjektgjennomføring.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning