Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksForeslo endringer i barnevernloven – nå er de på plass

Foreslo endringer i barnevernloven – nå er de på plass 

Det viktigste er kanskje at aldersgrensa for retten til ettervern er økt fra 23 til 25 år. – Vi håper at dette iverksettes så raskt som mulig, sier forsker Veronika Paulsen.

22.06.2020 00:00   |   Vegard Smevoll, NTNU Samfunnsforskning

 

​Paulsen og hennes kolleger, Joakim Caspersen, Christian Wendelborg, Jan Tøssebro og Berit Berg ved NTNU Samfunnsforskning og Anne Riise ved Norges arktiske universitet, publiserte rapporten «Ettervern? En god overgang til voksenlivet?» 5. juni i år.

Der pekte de på flere til dels store mangler ved den norske ettervernsordningen i barnevernet.

Forskerne tok spesielt til orde for at aldersgrensen for ettervern, altså oppfølging etter at du er ferdig i barnevernet, i overgangen fra ungdom til voksen, måtte økes.

Nå sikrer en endring i barnevernloven at aldersgrensen økes fra 23 til 25 år.

Lovendringene ble enstemmig vedtatt i Stortinget før sommerferien, og blir nå iverksatt av regjeringen.

- De fleste trenger hjelp til voksenlivet. Med en grense opp til 25 år for ettervern, vil færre som har opplevd omsorgssvikt falle utenfor som unge voksne. Den nye grensa krever finansiering, og det vil vi se nærmere på i budsjettprosessen, sier barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse (Krf) i en nyhetssak fra fra Barne- og familiedepartementet.

Veronika Paulsen var prosjektleder for ettervernsrapporten fra NTNU Samfunnsforskning og Norges arktiske universitet som kom denne våren.

- Dette er veldig bra. Det er ikke sagt noe om dat​o for iverksettelse enda, så vi får håpe at det ikke skyves altfor langt frem i tid. Ordningen krever økte bevilginger til kommunene, og dette må komme fort på plass, sier Paulsen. 

Hun presiserer også at det parallelt må jobbes med kvaliteten på ettervernsarbeidet. Pauslen mener det er flere som har jobbet for dette i lang tid, ikke bare barnevernsforskere.

- Landsforeningen for barnevernsbarn har vært aktiv pådriver for dette i mange år, sier Veronika Paulsen.

Dette er endringer som er vedtatt i barnevernloven:

Økt aldersgrense for rett til ettervern fra 23 til 25 år.

Innføring av samtaleprosess.

Innføring av krav om årlig tilstandsrapportering til kommunestyret.

Endring i fylkesnemndas stedlige virkeområde, som blant annet åpner for at det kan være flere nemnder i ett fylke.

Bedre vern av barn med skjult adresse.

Samtaleprosess som en varig i fylkesnemnda trer i kraft fra 1. juli 2020. Rett til ettervern frem til fylte 25 år krever økte bevilgninger fra kommunene før det kan iverksettes. De andre tre endringene trer i kraft 1. januar 2021.

Du kan lese hele nyhetssaken fra departementet her.

Her kan du også lese hele barnevernsrapporten NTNU Samfunnsforskning publiserte tidligere i vår:
Ferdig rapport Ettervern - en god overgang til voksenlivet.pdf

Foto: COLOURBOX

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning