Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksVi er med på en ny regjeringsstrategi for å unngå at unge faller utenfor

Vi er med på en ny regjeringsstrategi for å unngå at unge faller utenfor 

​​BarnUnge21 er den regjeringsoppnevnte strategigruppen som skal hindre at barn og unge ​marginaliseres og faller utenfor. NTNU Samfunnsforsknings egen seniorforsker Veronika Paulsen er med. Torsdag 24. oktober er det informasjonsmøte i Trondheim. ​

07.10.2019 00:00   |   Vegard Smevoll, NTNU Samfunnsforskning / BarnUnge21

 

​​​At barn og unge faller utenfor, blir av mange sett på som en av de største utfordringene i Norge i dag. Nå har regjeringen oppnevnt en strategigruppe med ansvar for å utvikle en strategi med forslag til løsninger.

«Barne- og familiedepartementet er oppdragsgiver for BarnUnge21 på vegne av regjeringen og andre involverte departementer. En strategigruppe har ansvaret for strategien, og Forskningsrådet er sekretariat for arbeidet. BarnUnge21-prosessen hadde formell oppstart 22. og 23. august 2019, og arbeidet skal avsluttes i desember 2020. Etter overlevering til departementet, skal BarnUnge21-strategien legges til grunn for videre arbeid med implementering og oppfølging av forslagene som strategien fremmer», heter det på BarnUnge21s nettsider barnunge21.no.  

Torsdag 24. oktober kl. 12-14 blir det informasjonsmøte om arbeidet som er satt i gang i Trondheim, og alle som er involvert i arbeid med utsatte barn og unge er invitert. 


Møtets innhold: 

Bakgrunnen for BarnUnge21

Presentasjon formål og aktivitet i en 21-prosess

Arbeidsområdene i BarnUnge21 i strategien og mulighetene for å bidra og å påvirkeSted: 

Statens hus, Prinsens gate 1, Trondheim 


Tid: 

Torsdag 24. oktober kl. 12-14. 


Påmedingsskjema finner du her.


Medlemmer i strategigruppen: • Spesialrådgiver Trond Fevolden, Kunnskapsdepartementet (leder)

 • Strategidirektør Bjørn Lescher-Nuland, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

 • Divisjonsdirektør Kjersti Flåten, Utdanningsdirektoratet (Udir)

 • Seksjonssjef Anne-Cathrine Grambo, Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir)

 • Avdelingsdirektør Rigmor Berg, Folkehelseinstituttet

 • Prosjektleder Gertrud Sofie Hafstad, Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS)

 • Førsteamanuensis Marit Egge, Politihøgskolen

 • Kommunalsjef Christer Best Gulbrandsen, Øvre Eiker kommune

 • Leder ved barnevernvakten Younas Mohammad-Roe, Oslo kommune

 • Etatsdirektør Anne-Marit Presterud, Bergen kommune

 • Seniorforsker Terje Ogden, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

 • Professor Siv Kvernmo, Universitetet i Tromsø (UiT)

 • Professor Mari Rege, Universitetet i Stavanger (UiS)

 • Førsteamanuensis Veronika Paulsen (bildet), NTNU Samfunnsforskning 

 • Divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen, Norges forskningsråd

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning