Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksBare 20-30 prosent i barnevernet får nødvendig oppfølging i overgangen til voksenlivet

Bare 20-30 prosent i barnevernet får nødvendig oppfølging i overgangen til voksenlivet 

Det gjør at mange faller utenfor. De fullfører ikke videregående, de har problemer med å få seg jobb, de mottar oftere sosialhjelp og får trøblete økonomi.

05.06.2020 00:00   |   Vegard Smevoll, NTNU Samfunnsforskning

 

Barnevernsrapporten «Ettervern – en god overgang til voksenlivet?» offentliggjøres fredag 5. juni. 

Den viser at bare 20-30 prosent, avhengig av alder, får den nødvendige oppfølgingen. Rapporten er laget av forskere ved NTNU Samfunnsforskning og Anne Riise ved Norges arktiske universitet i Tromsø. 

NTNU Samfunnsforsknings Veronika Paulsen har vært prosjektleder, med Joakim Caspersen, Christian Wendelborg, Berit Berg og Jan Tøssebro som prosjektdeltakere.

Paulsen deltar denne uka i podkasten «Forskerpodden», hvor hun svarer på spørsmål om hvor godt denne ettervernsordningen i barnevernet fungerer. 

Tidspress og nedprioritering 
Konklusjonen er tosidig. Noen får den oppfølgingen de trenger, men så mange som 80 prosent står uten tilbud i alderen 18-23 år, som er aldersgruppen ordningen er ment for. 

20 prosent av de som potensielt kunne fått ettervern, får det. Av de som hadde tiltak i barnevernet da de var 16-17 år, er tallet 30 prosent. 

- Det går bra med mange, selv om de har levd med store utfordringer i barne- og ungdomslivet. Forskningen er likevel entydig på at barn og unge som har vært i barnevernet har større sjanse for å falle utenfor voksenlivet, sier Veronika Paulsen i podkasten. 

Du kan høre hele episoden her.

- På hvordan måte faller de utenfor? 

- Mange fullfører ikke videregående. De har problemer med å få innpass i arbeidslivet, det er flere som mottar sosialhjelp og andre trygdeytelser, de har få venner og vanskelig økonomi, sier Paulsen. 

I rapporten pekes det på at tidspress og nedprioritering er de viktigste årsakene til at de eldste barna ikke får dette ettervernstilbudet. Barnevernet må prioritere, og da prioriteres ofte de yngste og det som kanskje haster mest.  

Her kan du lese hele «Ettervern – god overgang til voksenlivet?».

Ferdig rapport Ettervern - en god overgang til voksenlivet.pdf

Går glipp av hjelp andre ser som selvfølge 
Selv om det finnes eksempler på ungdom som ikke ønsker ettervernstilbudet, peker forskerne på at barnevernet ikke har vært flinke nok til å skape motivasjon hos de unge til å benytte seg av ettervernstilbudet. Og tilbudet er ikke godt nok tilpasset ungdommenes behov. 

Det er ungdommene selv, sammen med saksbehandler, som avgjør om de får ettervern. 

- Ungdommene må bli informert om ordningen allerede fra 15-16-årsalderen. Samtidig mener vi at aldersgrensen på 18-23 år må utvides til 18-25 år. Ettervernet bør også rettighetsfestes og det må sikres at ansatte har mulighet til å prioritere dette arbeidet, sier Veronika Paulsen. 

Hun mener ungdommene går glipp av hjelp som andre barn ser på som en selvfølge. 

- Se for deg at du flytter ut av hjemplassen for å studere, og så angrer du på studievalget. Andre unge kan da flytte hjem til foreldrene sine for en periode. Den muligheten har ikke barnevernsbarn. De har ofte mindre støtte i familienettverk i overgangen til voksenlivet. Ettervernet skal demme opp for denne mangelen, sier Veronika Paulsen. 

«Ettervern – en god overgang til voksenlivet?» er tilgjengelig nå. Du kanlese mer om den på Bufdirs nettsider her

English language? Here’s an english summary of the report.
English summary Aftercare.pdf

For mer informasjon, kontakt: 
Veronika Paulsen, forskningsleder barnevern
Veronika Paulsen.jpg
veronika.paulsen@samforsk.no
Telefon: 970 73 357 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning