Logg på
Forside Avdelinger Skip Navigation LinksOppvekst og utvikling

Oppvekst og utvikling

Oppvekst og utvikling

​​

Avdelingen forsker på barn og unges utvikling og fungering på en rekke områder. Dette omfatter hele spennet fra grunnforskning om barns utvikling til anvendte og politikknære områder.  Datatilfanget er først og fremst den longitudinelle studien Tidlig trygg i Trondheim (TtiT).

Undersøkelsen startet i 2007 med en undersøkelse av et tilfeldig utvalg av 1000 4-åringer og deres familier i Trondheim. Barna og foreldrene har blitt fulgt opp hvert 2. år med omfattende undersøkelser i form av intervjuer, spørreskjema, tester og observasjon.

Målsettingen er dels å kartlegge omfanget av og forløpet til psykiske vansker hos barn, samt å identifisere hvilke faktorer som kan predikere framvekst eller tilbakegang av psykiske vansker.

Undersøkelsen kartlegger imidlertid også den vanlige utviklingen hos barn, og forskjeller mellom barn, på områder som personlighet, tilknytning til og samspill med foreldre, sosial og skolemessig kompetanse, regulering av følelser og atferd, kognisjon, fysisk aktivitet, selvbilde, spising og vekt.

Tidlig trygg i Trondheim gjennomføres i samarbeid med Psykologisk institutt NTNU og  Trondheim kommune, og finansieres hovedsakelig gjennom midler fra Norges forskningsråd.

Human Development conducts research on the psychosocial development of children and adolescents. Our areas include the normal development of children and adolescents as well as impairments or adjustment difficulties.

Vis RSS-feed
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning