Logg på
Forside Ansatte Skip Navigation LinksTrond Øystein Kongsvik

Trond Kongsvik

Forsker 1

918 97 198

A218, Samfunnshuset, Dragvoll

Download CV - English version (pdf)

Jeg har hovedfag i psykologi og en doktorgrad i sosiologi. Jeg har jobbet som oppdragsforsker siden 1995 og vært ansatt her siden 2000.

De siste tolv årene har jeg jobbet innen organisasjons- og sikkerhetsforskningsfeltet, og nå er jeg forskningsleder innen sikkerhetsfeltet.

Kompetanseområder er organisasjons- og sikkerhetsutvikling, sikkerhetskultur og –klima og sikkerhetsverifikasjoner. Har vært leder for prosjekter innen petroleum, helse, utdanning og maritim sektor og transportsektoren generelt.

Oppdragsgivere har vært ulike aktører i industrien, offentlig sektor. Jeg har også ledet flere prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd.   ​

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 73 82 10 00

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning