Logg på
Forside Ansatte Skip Navigation LinksSjur Larsen

Sjur Larsen

Forsker 3

958 52 913

A208, Samfunnshuset, Dragvoll

​Mitt forskningsarbeid har vært knyttet til to hovedområder: 

  • Ledelse og samhandling i komplekse og geografisk spredte (distribuerte) kontekster 
  • Ny teknologi og organisatoriske endringer, dvs. hvordan ny teknologi kan muliggjøre nye og mer effektive former for organisering, samhandling og utnytting av ekspertise

Jeg har jobbet med store selskaper i olje- og gassindustrien, aluminiumsindustrien og med offentlig sektor innenfor disse områdene. Jeg har 10 års erfaring som deltaker i store, tverrfaglige forskningsprogrammer (Produktivitet 2005 og Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry) med industripartnere, som prosjektleder og prosjektdeltaker.

Jeg har vært kursleder for flere videreutdanningskurs ved NTNU, for tiden kurset «Samhandling, sosiale nettverk og nye medier» innenfor Masterprogrammet i organisasjon og ledelse ved NTNU. 

Eksempler på publikasjoner: 
Larsen, S. (2012).  Managing team leadership challenges in integrated operations. I T. Rosendahl og V. Hepsø ( red.), Integrated Operations in the Oil and Gas Industry. Sustainability and Capability Development. Hershey, PA: IGI. 

Larsen, S. (2009). Koordineringsutfordringer i distribuerte grupper og organisasjonskontekstens rolle. Nordiske organisasjonsstudier, 11(2), s. 64-82.
 
Larsen, S. (2002). Kommunikasjon og ledelse i internasjonalt spredte team. I B. Dale, R. Karlsdottir og O. Strandhagen (red.), Bedrifter i nettverk. Trondheim: Tapir forlag.

Utne, I. B., Brurok, T. og Larsen, S. (2011).  Monitoring the Mechanical Integrity of Heat Exchangers, Process Safety Progress. 30(4), s. 328-333. 

Weiseth, P. E., Munkvold, B. E., Tvedte, B., Larsen, S. (2006). The wheel of collaboration tools: a typology for analysis within a holistic framework. In CSCW '06 Proceedings of the 2006 20th anniversary conference on Computer supported cooperative work, p. 239-248.​

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning