Logg på
Forside Ansatte Skip Navigation LinksMarit Schei Olsen

Marit Schei Olsen

Forsker 3

907 70 342

A209, Samfunnshuset, Dragvoll

​​​Last ned CV - norsk (pdf)

Jeg har en mastergrad i statsvitenskap fra NTNU, og har arbeidet ved NTNU Samfunnsforskning og Studio Apertura siden 2009. Hovedsakelig har jeg arbeidet med prosjekter med utgangspunkt i organisatorisk kontekst, og innenfor temaområdene sikkerhet, helse og samhandling. De neste årene skal jeg imidlertid arbeide med havbruk og se nærmere på mediepåvirkning, samfunnsaksept og regulering.

Flere av prosjektene jeg har arbeidet med handler om Samhandlingsreformen og kommunenes utfordringer knyttet til implementeringen av denne (samarbeid, barriere, digitale verktøy etc.). Innenfor dette temaområdet har vi gjennomført både forprosjekter, kartlegginger, støtteprosjekter og evalueringer (blant annet evaluering av Samhandlingsreformen).

Våren 2014 begynte jeg på en doktorgrad i tilknytning til prosjektet Sustainable Aquaculture – Regulation and Reputation (STARR), et treårig forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Dette prosjektet skal studere havbruksnæringens omdømme, samfunnets aksept for næringen og hvordan reguleringen av næringen påvirker og blir påvirket av dette. Doktorgradsprosjektet mitt handler om legitimeringsprosesser og hvordan disse påvirker reguleringen av havbruksnæringen i Norge.  

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning