Logg på
Forside Ansatte Skip Navigation LinksLars Andersen

Lars Andersen

Forsker 1 / Forskningsleder

928 85 305

A220, Samfunnshuset, Dragvoll

​​Lars Andersen er mag.art. i sosiologi (1982) og dr. philos. ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet Universitetet i Oslo (1992).  Han har vært amanuensis i universitets- og høgskolesystemet, forsker/ forskningsleder i SINTEF og siden 2005 forskningsleder ved NTNU Samfunnsforskning as.

Lars Andersen evaluerte det nasjonale sykefraværsprosjektet 1991-1993 for NHO og LO. Deretter ledet og gjennomførte han en serie større nasjonale breddeundersøkelser samt kvalitative studier i enkeltbedrifter om forholdet mellom produktivitet og ansattes arbeidsvilkår. Studiene foregikk i samarbeid med de fleste landsforeninger og forbund i Norge i privat sektor og i samarbeid med NHO og LO sentralt.  Studiene omfattet alt fra klassisk industrivirksomhet, til former for privat tjenesteyting og  kunnskapsintensivt arbeid i IT-bransjen og i forskningsinstitusjoner. 

Han har deretter forsket på organisasjoner (designprosesser, ledelse, medvirkningssystemer, produksjonsrettede arbeidsprosesser mm) ved hjelp av casestudier, studier av implementerings-prosesser, lokale serveys samt utviklingsarbeid (herunder rådgivning). Dette arbeidet har først og fremst foregått i industrikonsern og konsernene / de større entreprenørene i bygge og anleggsbransjen. I denne sammenheng har han utviklet PNO-konseptet som tilnærming til organisasjonsteori og beslutningsprosesser i organisasjoner. 

Lars Andersens forskningsarbeid er gradvis og i økt grad rettet mot teori- og metodeutvikling innen organisasjonsfaget.  Arbeidet er basert på sosialfilosofi, epistemologi og kritisk filosofi og på å anvende dette som utgangspunkt for å øke teoritilfanget.  Teoriutviklingen foregår tett på og i samarbeid med aktørene i utførende praktiske arbeid i bedriftene. Teoriene prøves ut som grunnlag for løsningsforslag på utfordringene i praksisfeltet og i den praktiske hverdagen.  


Litteraturliste
Andersen, L (2012): Organisering av prosjekterings- og byggeprosesser. St. Olavs Hospital. NTNU Samfunnsforskning. Trondheim

Andersen, L (2011): Virtual Design & Construction. St. Olavs Hospital. Kunnskapssenteret. NTNU Samfunnsforskning. Trondheim

Andersen, L og Nyheim, O.M (2011-2009): Risikoforståelse. Begrepsavklaringer og teoriutvikling. NTNU Samfunnsforskning. Trondheim.
 
Andersen, L (2010): Paradokshåndtering. Organisering langs tidsaksen. Nordiske organisasjonsstudier. Nr. 1. 2010. Bergen.
 
Andersen, L og Aasen, T. M (2010): Utvidet inkubatormodell: Instituert organisering for innovasjon. Konsept for gjennomføring av innovasjonsprosjekter i etablerte virksomheter. NTNU Samfunnsforskning. Trondheim

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning