Logg på
Forside Ansatte Skip Navigation LinksKristine Vedal Størkersen

Kristine Vedal Størkersen

Seniorforsker

992 65 896

A224, Samfunnshuset, Dragvoll 
Siden jeg begynte ved Studio Apertura i 2003 har jeg hatt organisasjonsforskningsprosjekter innen de fleste tema og næringer. Nå er jeg mest involvert i sjøfart, transport og havbruk.

Jeg er interessert i gapene og forholdene mellom for eksempel:
  • Sikkerhet og økonomi
  • Regulering og praksis
  • Samfunn, organisasjoner og mennesker

Avhandling er levert, med tittelen ‘Bureaucracy overload calling for audit implosion. A sociological study of how the International Safety Management Code affects Norwegian coastal transport’. Med eksempler fra sikkerhetsstyring i kystfarten beskriver jeg hvordan samfunnets krav til både deregulering og kontroll gir selvmotsigende internkontrollregelverk: Bedriftene får ansvar for å gjøre (sikkerhets)tiltak som passer deres aktivitet, men også for å dokumentere dette i reviderbare system. Kravet til reviderbarhet kan gå på bekostning av viktig arbeid som ikke enkelt kan dokumenteres eller telles.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning