Logg på
Forside Ansatte Skip Navigation LinksJan Tøssebro

Jan Tøssebro

Forsker 1/Forskningsleder

909 54 123

Dragvoll, Trondheim

 
Jan Tøssebro (f 1954) er dr. polit. i sosiologi (1985) og professor i sosialt arbeid ved NTNU fra 1997.
 
Hans primære forskningsinteresse er samfunnsvitenskapelige problemstillinger knyttet til funksjonshemming, særlig slike som er i skjæringspunktet mot politikk. Dette inkluderer spørsmål som avvikling av institusjoner, en inkluderende skole, familier med funksjonshemmete barn, levekår og tilknytning til arbeidslivet.
 
Jan har også sittet i flere offentlige utvalg knyttet til politikken om funksjonshemmete, som Manneråkutvalget (NOU 2001: 22), Syseutvalget (NOU 2005: 8) og Graverutvalget (2008: 1; 2009: 14). Han var leder av Statens Råd for Funksjonshemmede fra 2003-2007 og medlem av Likestillings- og diskrimineringsnemda fra 2008-2012.
 
Han har vært direktør ved NTNU Samfunnsforskning fra 2014 og fram til 2018.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning