Logg på
Forside Ansatte Skip Navigation LinksHans Donali Tilset

Hans Donali Tilset

Forsker 3

480 49 194

A215, Samfunnshuset, Dragvoll


 
Hans har i de siste årene arbeidet mye med utfordringer ved samarbeid over avstand og bruk av samarbeidsteknologi, og har med den bakgrunn arbeidet tett sammen med kommuner i regionen ang problemstillinger i tilknytning til realisering av Samhandlings-reformen i helsetjenesten. Dette har vært rettet mot samarbeids-prosesser, bruk av teknologi, kompetanseheving samt organisering av regionale og interkommunale tjenester.
​I dette inngår også prosjektutvikling i samarbeid med militære og sivile helseaktører for å beskrive og iverksette nye samarbeidsarenaer. I samarbeid med to kommuner har han vært sentral i arbeidet med utvikling av verktøy og prosesser knyttet til registrering av tjenestekvalitet i kommunal helsetjeneste. 

 
​Hans D. Tilset har lang erfaring fra prosessledelse og fasilitering av gruppe-prosesser med fokus på ​virksomhets-forståelse, arbeidsprosessmodellering og prosesskartlegging.​

 
Han har også lang erfaring innen prosjektledelse og kvalitetssikring. Han har undervisnings-erfaring fra flere år med undervisning i ordinære fag ved NTNU, i etter- og videreutdanningskurs i regi av NTNU VIDERE, samt i ulike virksomhets-tilpassede kurs. I tillegg har han holdt en rekke presentasjoner, foredrag og mini seminarer i ulike sammenhenger.

 
Har bakgrunn som programmerer, forsker og fagsjef i Sintef. Systemutvikler og avdelingsleder for utvikling av kontorstøtte-systemer i Norsk Data AS, samt som administrativ leder for forskningsprogrammet PAKT ved NTNU.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning