Logg på
Forside Ansatte Skip Navigation LinksGudveig Gjøsund

Gudveig Gjøsund

Seniorforsker

918 97 239

A202, Samfunnshuset, Dragvoll

​​​CV Gudveig Gjøsund 2018e.pdf

Gudveig har hovedfag i sosiologi. Hun har arbeidet med forsknings- og utviklingsprosjekter siden 2000 og har omfattende prosjekterfaring med oppdragsgivere fra industri, næringsliv, forvaltning og Forskningsrådet. Hun har også ledet flere prosjekter. Samhandlingsbasert organisasjonsutvikling er en temamessig overbygging for prosjektene hun arbeider med. ​

Hun har bred og variert erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid innenfor offentlig og privat sektor I Norge. Prosjektene er relatert til sikkerhet, samfunnssikkerhet, helse, folkehelse og sårbare grupper. Fellesnevneren i prosjektene er organisatorisk utvikling og forbedring gjennom samhandling og helhetlige tilnærminger, som oftest gjennom bred forankring og medarbeiderdrevne prosesser.
Det å få aktører til å arbeide mot et felles mål gjennom felles forståelse og samhandling på tvers av avdelinger, fagdisipliner og sektorer er en rød tråd gjennom de prosjektene. De siste årene har også samhandling på tvers av forvaltningsnivå, og oversettelse og implementering av lover og regler i ulike etater vært tilbakevendende problemstillinger i prosjektene.

​Metodene som benyttes er ofte kvalitative; enkelt- og gruppeintervjuer, observasjons- og feltstudier, og mange av prosjektene har vært basert på aksjonsforsknings-tilnærminger. I tillegg arbeider hun prosessuelt i organisasjoner med fasilitering og veiledning.  

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning