Logg på
Forside Ansatte Skip Navigation LinksCatharina Lindheim

Catharina Lindheim

Forsker 2

920 27 879

A205, Samfunnshuset, Dragvoll

​​​​​CV-Lindheim.pdf

Jeg er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk fra NTH (1993), og årene etter var jeg stipendiat i INPRO – et tverrfaglig doktorgradsprogram med fokus på drift av prosessanlegg. I 1998 begynte jeg å jobbe i industrien - uten avsluttet doktorgrad - og har siden dette skaffet meg variert arbeidserfaring fra både privat og offentlig sektor. Siden mars 2011 har jeg vært ansatt som forsker ved NTNU Samfunnsforskning AS, avdeling Studio Apertura.

I mitt ansettelsesforhold ved Studio Apertura er jeg gitt anledningen til å skrive en doktoravhandling. Rammen for ph.d-oppgaven er “Organisatoriske forutsetninger for innovasjon”. Innovasjon sees her på som en (ikke-lineær) prosess som inkluderer hele prosessen - fra tidlig idéfase til innovasjonen som er tatt i bruk av flere. Arbeidet ble delvis finansiert gjennom midler fra Statoil (nå Equinor), hvor jeg som grunnlag for avhandlingen fulgte prosjektet “Integrated Environmental Monitoring” (IEM) over ca 2 år tid. Prosjektet var et samarbeid mellom Statoil, Det Norske Veritas, IBM og Kongsberg (Kongsberg Oil & Gas Technologies, og Kongsberg Maritim) hvor de hadde som mål å utvikle et system for sanntids miljøovervåking for hele livssyklusen til et olje- eller gassfelt, integrert i daglig drift. Mitt fokus er på de indre prosessene i prosjektet - hvordan arbeidet ble organisert og roller utøvd i en innovasjonsprosess. Målet er at avhandlingen skal bli ferdig innen 2019.

Ellers i Apertura jobber jeg innen flere sektorer bl.a. trafikksektoren, arbeidsvarsling, fiskeoppdrett og energi. Prosjektene har ulike fokus, men sentralt i flere er digitalisering og bruk av ny teknologi, hvordan dette endrer og påvirker hvordan vi jobber, samt inter-organisatorisk samarbeid. Jeg har i tillegg bidratt i kurs/fag innen innovasjon og innovasjonsledelse.​​

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning