Logg på
Forside Ansatte Skip Navigation LinksCatharina Lindheim

Catharina Lindheim

Forsker

920 27 879

A205, Samfunnshuset, Dragvoll

Download CV - English version (pdf)

 

Jeg er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk fra NTH (1993), og årene etter var jeg stipendiat i INPRO – et tverrfaglig doktorgradsprogram med fokus på drift av prosessanlegg. Jeg begynte i industrien uten å avslutte doktorgraden, og har siden dette skaffet meg variert arbeidserfaring fra både privat og offentlig sektor. Først jobbet jeg i Aitos AS (senere Energos ASA) som driver med energigjenvinning fra avfall, hvor mine oppgaver var å forbedre samarbeid og erfaringsoverføring mellom forskning og drift, opplæringsansvarlig for driftspersonell, og teknisk markedsstøtte. Etter 4 år i industrien jobbet jeg i 2,5 år som daglig leder i Sunndal Aktivum AS (inkl. Stiftelsen Sunndal Kulturfestival), før jeg ble seksjonssjef ved Studieavdelingen NTNU i november 2005. Siden mars 2011 har jeg vært stipendiat ved NTNU Samfunnsforskning AS.

Rammen for ph.d-oppgaven er “Organisatoriske forutsetninger for innovasjon”. Innovasjon sees her på som en (ikke-lineær) prosess som inkluderer hele prosessen - fra tidlig idéfase til innovasjonen har gitt et positivt resultat. Mitt stipendiat er finansiert gjennom midler fra Statoil, hvor jeg følger prosjektet “Integrated Environmental Monitoring” (IEM) over lengre tid. Prosjektet er et samarbeid mellom Statoil, Det Norske Veritas, IBM og Kongsberg (Kongsberg Oil & Gas Technologies, og Kongsberg Maritim). Sammen skal de utvikle et system for sanntids miljøovervåking for hele livssyklusen til et felt, integrert i daglig drift.

Veileder for oppgaven er professor Per Morten Schiefloe, NTNU, og biveileder er seniorrådgiver Tone Merethe Aasen, NTNU.

I tillegg til oppgaven som stipendiat har jeg i Studio Apertura jobbet med prosjekter knyttet til evaluering av innovasjonsevne, og bidratt i kurs/fag innen innovasjon og innovasjonsledelse.​

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning