Logg på
Forside Ansatte Skip Navigation LinksBerit Therese Nilsen

Berit Therese Nilsen

Forsker 2

995 34 676

Dragvoll Allé 38 B


Jeg er samfunnsgeograf med forsknings- og undervisningserfaring fra universitet og instituttsektor i tillegg til å ha jobbet administrativt med blant annet policyutforming. 

Jeg har et bredt faglig interessefelt, og opptatt av hvordan den urbane, rurale, regionale og lokale samfunnsutviklingen kan knyttes til tema som medvirkning, inkludering, ekskludering, identitet og kjønn. Dette er tema jeg delvis fortsatt underviser i, og som var sentrale både i hovedfag og doktorgradsarbeidet, men med en tydeligere fokus på økonomisk geografi i phd-en. Klassifisering og kategorisering er også tema som går igjen.

Her på Apertura har jeg særlig hatt fokus på søknader og prosjekter knyttet til energi og overgangen til lavutslippssamfunnet. De EU-finansierte prosjektene jeg jobber på er tverrfaglige og i samarbeid med institusjoner i en rekke land, noe som gjør sammenligninger og geografiske forhold svært aktuelle. Sosiale kategorier, som kjønn, alder, sosioøkonomisk status er sentrale dimensjoner, samt hvilke tiltak som fungerer ulike steder og hvordan stedstilknytning og steders identitet påvirker «den grønne overgangen» er kjernespørsmål.

Jeg jobber med samfunnssikkerhet og offentlige anskaffelser i ProCrits, og er i tillegg programkoordinator i Fremtidens Campus, et forsknings- og utviklingsprogram som skal følge NTNUs arbeid med campusutvikling.
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning