Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksVil lære mer om skeive i barnevernet

Vil lære mer om skeive i barnevernet 

Det har vært forsket lite på hvordan lesbiske, homofile, bifile, trans- og interkjønnspersoner (LHBTI-personer) opplever møtet med barnevernet og hjelpen de får. Nå skal NTNU Samfunnsforskning gjøre nettopp det. 

04.12.2018 00:00   |   Vegard Smevoll, NTNU Samfunnsforskning

 

​Siden det i dag er lite kunnskap om temaet, er målet med prosjektet å bygge kompetanse i barnevernet.


- Og siden dette er såpass upløyd mark, skal vi både gjøre en bred kartlegging ved bruk av spørreskjema, i tillegg til at vi skal samle erfaringer gjennom dybdeintervjuer med både ansatte, ungdommer og likekjønnede fosterforeldre, sier seniorforsker og prosjektleder Veronika Paulsen ved NTNU Samfunnsforskning.

Ambisjonen med forskningen er å skape likeverdige barnevernstjenester til LHBTI-personer.

Prosjektet er delt inn i tre delprosjekt:

Delprosjekt 1
Evaluering av «Rosa kompetanse barnevern» og «Skeiv verden», to ulike program som er laget for å heve kompetansen på LHBTI-personer i barnevernet.

Delprosjekt 2
Delprosjekt 2 handler om å kartlegge kunnskapen som finnes på feltet fra før, både i Norge og internasjonalt. I tillegg til å innhente ny kunnskap knyttet til:

A) Møter mellom LHBTI-barn og barnevernet,

B) Kompetanse og

C) Fosterhjem

- En viktig del av prosjektet er å høre om erfaringene fra barn og unge selv, sier Paulsen.

Delprosjekt 3
Med utgangspunkt i funnene i delprosjekt 1 og 2, skal det utvikles forslag til tiltak som bidrar til å sikre likeverdige tjenester og tiltak fra barnevernet for LHBTI-personer. Dette kan være konkrete innspill til kommunalt og statlig barnevern og innspill til hva som bør inn i grunn- og videreutdanning og i kurs og veiledning.

- Vi er opptatt av at forskningen vi gjør skal bli nyttig for praksisfeltet og for de som er i kontakt med barnevernet, sier Veronika Paulsen.

Tidsrammen for prosjektet er 2018-2020. Veronika Paulsen er prosjektleder, mens Berit Berg, Stina Svendsen og Gunhild Tøndel er prosjektmedarbeidere. I tillegg deltar flere forskere fra SINTEF. 

Prosjektet er også omtalt på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettsider, Bufdir.no​


For mer informasjon, kontakt:
Veronika Paulsen, seniorforsker
Veronika Paulsen (1).jpg
veronika.paulsen@samfunn.ntnu.no
Telefon: 970 73 357 


Foto: Colourbox og NTNU Samfunnsforskning

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning