Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksVil ikke flytte fra bygda for godt

Vil ikke flytte fra bygda for godt 

Med få unntak opplever ungdom i bygder i Sør-Trøndelag at de har et godt oppvekstmiljø, og de aller fleste sier de vil bosette seg på bygda i voksen alder.

02.05.2012 13:10   |   Ole Einar Marken

 

​E
n rapport utarbeidet av Jan Erik Ingebrigtsen, Stig Arve Sæther og Nils Petter Aspvik viser at storparten av ungdommene i bygder i Sør-Trøndelag trives både på skolen, i hjemmet, og i oppvekstmiljøet generelt.
 
 
Forskerne viser til stabile forhold over tid, og variasjonene mellom de ulike geografiske lokaliseringene er små. I rapporten ser man at ungdommen har en god trivsel både på skole, trening og under konkurranse. Deltagelsen i den organiserte idretten går noe ned med økt alder, men på tross av dette ser den fysiske aktivitetsmengden ut til å være stabil.
 
 
Andelene som bruker rusmidler (røyk, snus og alkohol) 1 dag i uka eller oftere er små, hvor både røyk, snus og alkohol plasserer seg mellom sjelden og aldri i gjennomsnitt.

Les mer om rapporten her
Opplevelsene rundt bomiljø er i grove trekk positive - majoriteten mener at bomiljøet er en fin oppvekstplass.
 
Opplevelsen er derimot mer delt rundt fritidstilbud og jobbtilbud. Den positive opplevelsen reflekteres i ungdommenes tanker rundt sin framtid i bomiljøet, hvor en av fire mener de vil bli boende i sitt bomiljø, en av tre mener de vil flytte for så å komme tilbake, mens kun en av ti tror de vil flytte bort for godt.

I rapporten er det små variasjoner mellom kjønn, bomiljø og utvikling over tid. På noen spørsmål ser forskerne store endringer med alderen.
 
Stor undersøkelse
Resultatene bygger på de unges svar i et standardisert spørreskjema. Store deler av spørreskjemaet ble benyttet i tilsvarende undersøkelse i 1996, 2001, 2006 og 2011. Spørreskjemaet er utviklet over flere år og henter tema og spørreformuleringer fra nasjonale og internasjonale undersøkelser.

Rapporten omhandler i all hovedsak data fra undersøkelsen gjort i 2011, men det er supplert med data fra tidligere undersøkelser, for å danne et bilde av utviklingen. Totalt svarte 1289 ungdommer i 2011. Dette er en svarprosent på 67.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning