Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksVi er med i utvalg som foreslår 100 millioner til forskning på utsatte barn og unge hvert år

Vi er med i utvalg som foreslår 100 millioner til forskning på utsatte barn og unge hvert år 

​​​​Seniorforsker Veronika Paulsen har vært en del av en gruppe på 15 personer som har jobbet med en ny strategi og et kunnskapsløft for utsatte barn og unge. «Ut av blindsonene» ble overrakt statsminister Erna Solberg onsdag 3. februar.

03.02.2021 00:00   |   Vegard Smevoll, NTNU Samfunnsforskning

 

​Møtet var selvsagt digitalt, og etter overrekkelsen ga barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstads regjeringens første respons på dokumentet.


- Det er utrolig viktig å vite mer om hvordan barn og unge har det. Hvordan skal vi unngå at de havner i blindsonen, og «forsvinner» for oss? Vi må gjøre mer. Og jeg håper at dette bidrar til dette. Jeg ser frem til å lese strategien, sa Ropstad blant annet.

Ropstad 2.jpg

Seniorforsker og NTNU Samfunnsforskning-ansatt Veronika Paulsen håper dette kan bety endringer.

- Det har vært gjort et grundig og omfattende arbeid. Nå håper vi at strategien og anbefalingene våre følges opp. Vi har visst lenge at det er mye som ikke fungerer i arbeidet med utsatte barn og unge. Og at der er behov for mer forskning. Nå må det gjøres noe, sier hun.

Hele «Ut av blindsonene» kan leses her​

Veronika Paulsen har vært en del av en gruppe på 15 personer, med spesielrådgiver Trond Fevolden i Kunnskapsdepartementet som leder. Gruppa har ellers blant bestått av direktører, rådgivere og forskere i Barne, ungdoms- og familiedepartementet, Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet, politiet, to universitet og kommunene Øvre Eiker, Oslo og Bergen. 

Leder av BarnUnge21 2.png

Forskningsrådet har vært sekretariat for arbeidet. 

Håper på endringer kjapt
Overrekkelsen skjedde under et digitalt møte fra statsministerens kontor. Det var også regjeringen som tok initiativ til og opprettet strategigruppa.

Strategien, som kalles «BarnUnge21»-strategien, «legges til grunn for videre arbeid med implementering og oppfølging av forslagene som strategien fremmer», som det heter i beskrivelser av initiativet.

Det er nettopp denne implementeringen og oppfølgingen Veronika Paulsen nå håper det blir noe av.

- Hva mener dere i strategigruppa må gjøres nå?

- Det må etableres og finansieres en langsiktig, samordnet og målrettet satsing på forskning og innovasjon for utsatte barn og unge. Vi anbefaler at et slikt forsknings- og innovasjonsprogram må samordnes med annen relevant forskning. Programmet må bygges opp over en treårsperiode med sikte på en budsjettramme på 100 millioner kroner i året når det er i full drift. Og dette måtte følges opp over ti år, mener Paulsen og de andre medlemmene i strategigruppa.

- De mest sårbare har behov for mye
Paulsen mener tittelen på strategidokumentet «Ut av blindsonene», sier mye.

- Det viser til at det er en del barn og unge som ikke får den nødvendige oppmerksomhet i vårt hjelpeapparat. Dette kan føre til at utsatte barn og ungdom ikke blir oppdaget, eller at bare deler av de utfordringer barnet eller ungdommen har blir oppdaget. De aller mest sårbare har ofte behov for flere tjenester samtidig, og da er det viktig at tjenester samarbeider godt, mener Veronika Paulsen.

For mer informasjon, kontakt: 
Veronika Paulsen, forskningsleder barnevern
Veronika Paulsen (1).jpg
veronika.paulsen@samforsk.no
Telefon: 970 73 357 KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning