Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksVellykket kunstfaglig inkluderingsprosjekt

Vellykket kunstfaglig inkluderingsprosjekt 

Berit Berg​ og Gry Mette D. Haugen har evaluert et inkluderingsprosjektet «Er det plass for meg?» som gjennomføres i regi av X-Ray Ungdomskulturhus i Oslo

15.06.2018 14:50   |   MeraMedia/NTNU Samfunnsforskning

 

Prosjektet retter seg spesifikt mot ungdom som har spesielle behov og derfor trenger individuell tilrettelegging og har mål om å synliggjøre, utvikle og ivareta kunstfaglig utvikling for målgruppen. Man har ønsket å styrke deltakernes identitet, jobbe med bevisstgjøring av den enkeltes ressurser, samt videreutvikling av eget talent.

NTNU Samfunnsforskning er bedt om å evaluere prosjektet for å dokumentere ulike faser av arbeidet, samt å vise eksempler på ulike arbeidsformer og god praksis. I evalueringsrapporten viser forfatterne også til områder med forbedringspotensial og områder der man står overfor viktige veivalg.


Kunstfag

Prosjektet er basert på tverrfaglighet i bred forstand, ved at det fokuseres både på det pedagogiske, det kunstfaglige, det vernepleierfaglige og på det barne- og ungdomsfaglige. Det er en grunnleggende tanke at man gjennom kunstfaglig utvikling kan gjøre det mulig for ungdommene i målgruppa å få synliggjort og bli kjent med sine egne ressurser, og se seg selv som et fullverdig medlem av samfunnet.

Tradisjonelt sett har mange tilbud til ungdom som har spesielle behov vært knyttet til idrett. De ansatte forteller at idéen i utgangspunktet var å teste ut bruken av kunstfag, og videre utforske hva som skjer når ungdommene får mulighet til å prøve ut nye ferdigheter.


Viktig samfunnsbidrag

Inkludering, likestilling og deltakelse er uttalte mål, enten vi snakker om ungdom generelt, ungdom med funksjonsnedsettelser, ungdom med minoritetsbakgrunn mv. I et slikt lys representerer prosjektet «Er det plass for meg?» et viktig samfunnsbidrag.

- I tillegg til en generell samfunnsmessig oppvåkning, ser vi også et klart behov for bevisstgjøring av aktive kunstnere om at det fins kunstnere med nedsatt funksjonsevne. Spørsmålet blir derfor: Hvordan jobbes det med å fremme talentene? Fins det en plass i samfunnets eksisterende kulturkanaler? Hvordan jobbes det for å fremme og utvikle disse talentene, og hvilke arenaer skal de gis en plass? Dette er spørsmål vi sitter igjen med – i forlengelsen av å ha fulgt prosjektet «Er det plass for meg?», skriver Berg og Haugen i sine avsluttende refleksjoner.

- Sett i lys av Barnekonvensjonens juridiske og moralske føringer, mener vi prosjektet «Er det plass for meg?» er et svært viktig bidrag, både på et samfunnsmessig plan og helt konkret for den enkelte deltakers hverdagsliv, konkluderer våre forskere.


Les hele evalueringen her.
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning