Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksVelkommen til konferansen «Dialog og fellesskap styrker forskningen»

Velkommen til konferansen «Dialog og fellesskap styrker forskningen» 

​- Vi håper på deltakelse fra de som forsker på det lokalbaserte psykiske helsearbeidet, og oppfordrer dem til å levere inn sammendrag og presentere sin forskning, sier faglig rådgiver Turid Møller Olsø.

22.04.2013 09:30   |   Roald Lund Fleiner og Ole Einar Marken

 

​Konferansen er et samarbeid mellom Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og sentrale forskningsmiljøer.
 
Tid og sted: Trondheim 24.-25. september.
Påmeldingsfristen: 1. juni.
 
 
Sammendragene sendes til christine.oye@hsh.no eller arve.almvik@napha.no
 
 
 

- Spre kunnskapen
- Det er mye god praksis ute i kommunene som brukerne opplever som god, men som ikke er dokumentert gjennom forskning. Kunnskapen om hva som fungerer må spres bedre enn i dag, sier faglig rådgiver Arve Almvik, som i likhet med Olsø jobber ved NAPHA.
 
Konferansen er ledd i en satsing på å gjøre det lokalbaserte psykiske helsearbeidet mer forsknings- og kunnskapsbasert.
 
- Vi vil samle miljøene, og håper på sikt å bidra til at de danner nettverk og felles forskningsprosjekter, slik at de kan bli et likeverdig supplement til den medisinske forskningen som i dag dominerer psykisk helsefeltet, forteller Almvik.
 
Han understreker at det foregår en del god forskning på kommunalt psykisk helsearbeid, men at prosjektene ofte blir for små og spredt til å få stor tyngde.
 
- Målet er at miljøene som finnes skal forene krefter slik at man kan utvikle enda mer slagkraftig forskning. Det er også lettere å få forskningsstøtte og gode prosjekter om man kan vise til at man er en større gruppe som står sammen.
 
 
Sentrale foredragsholdere
Fire sentrale foredragsholdere holder innlegg på første dag av konferansen, tirsdag 24. september:
 • Tor-Johan Ekeland, professor i sosialpsykologi ved Høgskulen i Volda.
 • Marianne van der Wel, rådgiver i Spesialisthelsetjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Anders Johan Wickstrøm Andersen, leder for Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder.
 • Bjørn Lydersen, generalsekretær i Mental Helse.

Åtte temaer
På konferansens andre dag, 25. september, er det satt av tid til å presentere forskningsprosjekter i feltet. Deltakere inviteres til å sende inn korte oppsummeringer av sine forskningsprosjekter under disse åtte temaene:
 • Psykisk helse og rus
 • Samhandlingsreformen
 • Brukerstyrt forskning
  Lokalbasert psykisk helsearbeid
 • Psykososialt arbeid med barn og unge
  Bedrings- og mestringsprosesser i psykisk helsearbeid
 • Psykisk helse og eldre
 • Tvang og frivillighet i psykisk helsearbeid

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning