Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksVel blåst workshop

Vel blåst workshop 

15 innlegg organisert i 4 tematiske sesjoner, holdt av en uoffisiell samling av nasjonale og internasjonale forskere, danner grunnlag for en videre satsning innenfor et internasjonalt forskningsprosjekt om objektifisering, måling og standardisering.

10.01.2012 00:00   |    

 

​Utgangspunktet for workshopen er et initiativ tatt av Tord Larsen ved Sosialantropologisk institutt ved NTNU om å utarbeide et større internasjonalt forskningsprosjekt om objektifisering, måling og standardisering. NTNU Samfunnsforskning er deltaker i denne prosjektgruppen og er også en medarrangør av workshopen.

Dette er viktige underliggende utviklingstrekk i moderne samfunn og de gjenfinnes i et mangfold av kontekster. Det er derfor mye å hente fra samarbeid på tvers av fagfelt og kontekster. Gruppen med bidragsytere er en uoffisiell samling av nasjonale og internasjonale forskere som har vist interesse for å være med i satsingen fremover. Det var 15 innlegg på workshopen, organisert i fire tematiske sesjoner.

Numbers, Standards, Indicators
Den første sesjonen; Numbers, Standards, Indicators, ble ledet av Sosialantropologisk institutts leder Martin Thomassen og hadde fire innlegg som dreide seg om nye standarder og konsekvenser ved disse.
 
Theodore Porter fra UCLA hadde det første innlegget hvor han ga eksempler på absurd statistikk og hvordan disse konstruerte spesifikke virkelighetsforståelser. Hans bidrag fremhevet spesielt at alle tall er «tynne beskrivelser» som er gjenstand for manipulasjon. Marthe Giskeødegård fra NTNU holdt et innlegg som omhandlet IKT-systemer som et ofte mislykket homogeniserende instrument i organisasjoner. Haakon Aasprong, også fra NTNU, holdt det neste innlegget som omhandlet standardisering av bananproduksjon og hvordan alt fra moralske til fysiske aspekt skal fanges og kommuniseres til forbrukere gjennom globalt anerkjente standardiseringssystem.
 
Evelyn Ruppert avsluttet denne sesjonen ved å presentere hvordan Storbritannias målsetning om å være verdens mest transparente nasjonalstat har ført til det hun kaller en informasjons-tsunami, og hun diskuterte hvordan dette har forandret borgernes relasjon til staten.
 
The Emergence and Transformation of Entities and Categories
Worshopens andre sesjon; The Emergence and Transformation of Entities and Categories, ble ledet av Eric Monteiro fra IDI NTNU.
Det første innlegget ble holdt av Charles Briggs fra UC Berkeley; og han presenterte hvordan H1N1 (svineinfluensaen) kan forstås som et medieskapt objekt utenfor medisinsk eller vitenskapelig kontroll. Deretter presenterte Jens Røyrvik fra NTNU Samfunnsforskning hvordan ankeroperasjoner entifiseres i sikkerhetsmodeller som blant annet homogeniserer en persons død og et selskaps omdømme. Sesjonens tredje presentasjon ble holdt av Kenneth Olwig som trakk linjer fra etymologien for å vise hvordan ƥing (i betydningen samlingssted) er blitt til ting, og hva dette har å si i forhold til hvordan landskap objektifiseres.
 
Til slutt i sesjonen diskuterte Petter Almklov fra NTNU Samfunnsforskning hvordan arbeidsprosesser knyttet til drift er spesielt vanskelige å håndtere i den objektorienterte forståelsen av arbeid som er vanlig i New Public Management.
 
In Transition; The Category of ’the economic’
Workshopens tredje sesjon, In Transition; The Category of ’the economic’, ble ledet av Arild Aspelund fra NTNU Industriell Økonomi.
 
Første presentasjon ble holdt av Emil Røyrvik fra SINTEF Teknologi og Samfunn, og han tok utgangspunkt i prosjektledelse hos Hydro og forskjellen mellom ledelse fundert i finans og produksjonsøkonomi. Maria Røhnebæk fortsatte sesjonen med et foredrag om utfordringer og konsekvenser av NAV sitt IKT-system som instrument for standardisering av arbeidsprosessene. Her viste hun hvordan det fort ble slik at de ansatte gjerne endte opp med å tjene systemet heller enn klientene, mot sin egen vilje, på grunn av hva og hvordan systemet teller og tillater telling.
 
Michael Blim fra CUNY avsluttet sesjonen med en presentasjon om finansøkonomiens manglende materialitet. Gjennom å forstå finanskapitalisme som former for veddemål som ingen forventer å skulle tape beskrev Blim et økonomisk skifte også i aksjemarkedet.
 
Subjectivities and Subjectification
Workshopens siste sesjon, Subjectivities and Subjectification, ble innledet av Ulrika Mårtenson fra NTNU som fokuserte på endringer i diskurser knyttet til statsstyring og islam. Utgangspunktet for presentasjonen var grupperinger av Muslimsk Brorskap i Egypt, Europa generelt og i Norge spesielt og hvordan disse kommuniserer hva Islam er forskjellig og avhengig av lokal kontekst.
 
Deretter presenterte Alexandra Hui fra Mississippi State University den historiske tilblivelsen av lydobjekter som er ment å ha spesifikke funksjoner  i form av emosjonelle responser. Muzak, former for heismusikk og musikk på kjøpesentre er ment å skulle vekke eller gi spesifikk respons som å kjøpe mer eller bli rolig; og Alexandra presenterte hvordan instrumenter og ekspertise som definerer lydobjektene er utviklet. Nigel Rapport fra St. Andrews College presenterte deretter hva som må kalles et eksistensialistisk akademisk og politisk frigjøringsprosjekt som han knyttet til cosmopolitanism.
 
Workshopen ble avsluttet med en oppsummering av Tord Larsen der han knyttet alle innlegg opp mot begrepet og fenomenet entifisering. Entifisering er knyttet til andre lignende begrep og fenomen som objektifisering, kommodifisering og tingliggjøring; men inkluderer også andre konnotasjoner som alle workshopens innlegg ble forstått som bidrag i forhold til.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning