Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksToppkarakter for rektorutdanningen

Toppkarakter for rektorutdanningen 

Det nasjonale rektorstudiet har god pedagogisk kvalitet og er relevant for arbeidet som skoleleder, viser ny rapport.

16.11.2012 13:40   |   Ole Einar Marken

 

​Ingunn Hybertsen Lysø, Anniken Solem, Roger André Federici og Marit Schei Olsen har sammen med Bjørn Stensaker Randi Røthe evaluert rektorutdanningen. Nå er delrapport 2 offentliggjort.

Last ned delrapport 1 her

Rapporten trekker frem fire utfyllende forklaringer på hvorfor deltakerne synes godt fornøyd med utdanningstilbudet:

  • Data viser at studieprogrammenes intensjoner i stor grad samsvarer med deltakernes egne forventninger til rektorutdanningen. Programtilbudet oppleves derfor som svært relevant og av god pedagogisk kvalitet.
  • Tilbyderne av rektorutdanningen har tatt pedagogiske grep når det gjelder organiseringen av selve utdanningstilbudet, der man har kunnet trekke veksler på egen erfaring og opparbeidet kompetanse i skoleledelse og lederutdanning. Programtilbyderne oppleves som kompetente leverandører på dette feltet.
  • Variasjonen mellom programmene kan være underordnet det faktum at utdanningstilbudet eksisterer, der dette oppleves som en viktig anerkjennelse av rollen som rektor og skoleleder.
  • Likheten mellom de seks tilbudene kan forklares gjennom at rektorutdanningen er en viktig møteplass som dekker skolelederes behov for støtte og nettverk. Her kan den sosiale konteksten ha større betydning enn forskjeller i pedagogisk organisering.
 
Treffer godt med innholdet 
De seks studieprogrammene i lederutdanningstilbudet til rektorer i grunnskole og videregående skole er svært forskjellige, men deltakerne er godt fornøyd med alle variantene som tilbys.
 
Det er hovedkonklusjonen som gjøres i den andre av totalt fire rapporter fra evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen. Den pågående evalueringen har Utdanningsdirektoratet som oppdragsgiver og er et samarbeid mellom NIFU og NTNU Samfunnsforskning. Evalueringen avsluttes i 2014.

Delrapporten setter søkelys på de programtilbudene som har blitt utformet ved ulike læresteder som en del av det nasjonale utdanningstilbudet.
 
Seks tilbydere av studiet 
Seks læresteder i Norge har i dag studietilbud innenfor den nasjonale rektorutdanningen: Administrativt Forskningsfond, Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Bergen og Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU).

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning