Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksTi funn om ADHD, atferdsvansker og overvekt hos barn

Ti funn om ADHD, atferdsvansker og overvekt hos barn 

Mange barn «vokser» av seg ADHD-symptomer. Foreldre tror barn er mer fysisk aktive enn de er. Triste barn blir lett oversett og får ikke den hjelp de har behov for i barnehagen. Noen barn øker mer i vekt enn andre. Forklaringen ligger i spisevanene og bare der.​

11.01.2018 10:00   |   Guro Kulset Merakerås

 

​Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Dette er noen av funnene fra forskningsprosjektet Tidlig trygg i Trondheim (TtiT). Det er nå 10 år siden oppstarten, hvor et tilfeldig utvalg av tusen 4-åringer og deres familier i Trondheim ble plukket ut til en undersøkelse. Barna og foreldrene har blitt fulgt opp hvert andre år med omfattende undersøkelser i form av intervjuer, spørreskjema, tester og observasjon.

Målsettingen er å kartlegge omfanget av og forløpet til psykiske vansker hos barn.


Ingen enkle forklaringer
– Det er veldig få studier i verden som har gjort en like grundig kartlegging av psykiske vansker i så tidlig alder, sier Lars Wichstrøm.

Han er professor ved Institutt for psykologi, NTNU og forskningssjef ved NTNU Samfunnsforsknings avdeling Oppvekst og utvikling.

Wichstrøm, som leder Tidlig trygg i Trondheim, peker på at det er viktig å inkludere mange og ulike faktorer i barnas miljø når man skal undersøke deres utvikling og fungering.

– Vi føler oss sikre på at det ikke finnes enkle forklaringer på problemene mange ungdommer får, sier han.


Internasjonalt unik
– Studien er unik i internasjonal sammenheng, av flere grunner, sier Beate W. Hygen, som nylig forsvarte sin doktorgradsavhandling knyttet til prosjektet.

– Overvekt og inaktivitet er også et økende helseproblem i den vestlige verden. Derfor ønsket prosjektet også å kartlegge hva som kan forutsi og utløse vektproblemer, sier Silje Steinsbekk.

– For det første blir barna fulgt over svært lang tid. For det andre innhenter forskerne informasjon om mange ulike sider ved barnas eller ungdommenes hverdag, både gjennom intervju, spørreskjema og observasjon. For det tredje bidrar både barnet eller ungdommen selv, foreldre og barnehage/skole med informasjon. Dette gjør at studien går langt både i bredde og dybde.

Overvekt og inaktivitet er også et økende helseproblem i den vestlige verden. 1 av 4 amerikanske barn er overvektige, og europeiske tall viser nesten det samme.

– Dette er bakgrunnen for at vi gjennom TtiT også ønsket å kartlegge hva som kan forutsi og utløse vektproblemer, forteller Silje Steinsbekk.

Hun har jobbet mye med denne delen av prosjektet.


Saken ble først omtalt på gemini.no. Der finner du de 10 funnene fra prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning