Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksTeknologi fra rakettmotorer har gitt bedre potetgull – hva blir det neste?

Teknologi fra rakettmotorer har gitt bedre potetgull – hva blir det neste? 

Et nasjonalt samarbeid skal spre romteknologi til andre deler av norsk industri.

18.03.2014 12:40   |   Ole Einar Marken

 

- Målet med prosjektet er å styrke norsk industri gjennom overføring av teknologi mellom romindustri og annen industri. Dette omfatter teknologioverføring til både romindustrien (såkalt spin-in) og andre industrier (spin-out), sier forskningssjef Atle William Heskestad.

Centre for Interdisciplinary Research in Space (CIRiS) ved NTNU Samfunnsforskning, NTNU Technology Transfer AS, Prekubator TTO, Norinnova Technology Transfer og Kjeller Innovasjon har sammen undertegnet en prosjektavtale med European Space Agency (ESA).

Prosjektet går over 18 måneder.


Lønnsomt
Romteknologi er tilpasset det vanskelige miljøet i verdensrommet og er grundig verifisert gjennom teknologikvalifiseringer. Erfaringer med spin-out fra Europa viser svært god lønnsomhet for bedriftene som tar i bruk romteknologi i sine produkter og tjenester, og kan også bidra til å løse vanskelige teknologiutfordringer.
 
Et eksempel på slik bruk av romteknologi er en potetchipsprodusent som sikret seg bruksrett til ESA-teknologi opprinnelig brukt til gassblanding i rakettmotorer. I dag anvendes dette til å regulere atmosfæren i chipsposer for sprøere og mer holdbar potetchips.
 
Spin-in av teknologi til romfart kan øke konkuransekraften til bedrifter fordi teknologien oppnår et kvalitetstempel som kan åpne for nye markedsmuligheter. Dette skaper unike muligheter for norsk næringsliv og kan bidra til økt lønnsomhet.


Oppfordrer bedriftene
Prekubator TTO leder prosjektet under navnet Space Transfer, som formelt er et National Technology Transfer Initiative (NTTI). Prosjektet skal jobbe aktivt med å kartlegge relevante teknologier og teknologiutfordringer, arrangere møteplasser og drive oppsøkende virksomhet mot bedrifter for å identifisere innovative muligheter. Prosjektet har også midler tilgjengelig for demonstrasjonsprosjekt av særlig aktuell teknologi.
 

Kick-off møte ble avholdt 10. februar 2014 hos Norsk Romsenter med representanter fra samarbeidspartnerne, Norsk Romsenter og European Space Agency tilstede. På bildet (fra venstre): Rune Eriksen, Bjørn Ottar Elseth,  Fredrik Fjellså, Kristian Bøckmann, Gabrio Boerci, Anne Cathrin Østebø, Atle W Heskestad, Jan Fredrik O. Häger, Kjell Arne Aarmo, Rune Sandbakken og Geir Hovmork. I tillegg deltok Marit Aakre.
 
Space Transfer oppfordrer bedrifter til å vurdere sine teknologier og teknologibehov, og undersøke om romfartsteknologi kan bidra til innovative løsninger og nye markedsmuligheter.
 
Interesserte bedrifter kan ta kontakt og søke mer informasjon på www.spacetransfer.no.
 
Prosjektet går inn i rekken som den 14.  aktøren med ESA-avtale om teknologioverføring.
 
Flere aktører har vært involvert for å få på plass prosjektet, hvor bland annet Norsk Romsenter, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, UiS, Space & Energy og Greater Stavanger har bidratt med rådgivning, planlegging og finansiering.


Prosjektdeltagerne
ESAs Technology Transfer Programme Office (TTPO) jobber for å styrke Europeisk industri ved å identifisere forretningsmuligheter for leverandører av løsninger og teknologi for bruk i rommet. TTPO har en sentral rolle for å øke kompetansen og konkurranseevnen til disse leverandørene.
 
Prekubator TTO er lokalisert i Stavanger og arbeider for forskningsbasert og behovsdrevet innovasjon.
Kjeller Innovasjon genererer og utvikler gode ideer fra forskningsmiljøer og næringsliv. 
 
Norinnovas misjon er å samarbeide med forskningsmiljø og idehavere og tilby kompetanse og tjenester som bringer ideer fra forskning til forretning.
 
CIRiS (Centre for Interdisciplinary Research in Space) er et senter tilknyttet NTNU Samfunnsforskning og jobber for å fremme og gjennomføre forskning og utvikling som er relevant for menneskelig utforskning av verdensrommet. Hovedaktivitetene er relatert til forskning om bord på Den internasjonale romstasjonen (ISS).
 
NTNU Technology Transfer AS (NTNU TTO) jobber med å skape verdier av forskningsresultater og gode ideer fra Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Helse Midt-Norge, og Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Målet er at disse skal nå markedet i form av nye produkter eller tjenester som kommer samfunnet til gode. NTNU TTO kartlegger ideers potensiale og tilfører de ingrediensene som skal til for at gode idéer kan realiseres.


Kontaktinformasjon
Prosjektleder, Fredrik Fjellså – mob. 41165029 – fjellsaa@prekubatortto.no
 
Adm.dir i Prekubator TTO, Anne Cathrin Østebø – mob. 93699095
 
Adm.dir i Kjeller Innovasjon, Marianne Ødegård - mob. 911 69 419 - mo@kjellerinnovasjon.no 
 
Adm.dir i Norinnova, Bård Hall –90515342 - baard@norinnova.no
 
Forskningssjef CIRiS, Atle W. Heskestad – mob. 91672550 - atle.heskestad@samfunn.ntnu.no
 
NTNU TTO Prosjektleder, Suzanne Øverlie – mob. 92095617 – suzanne.overlie@ntnu.no

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning