Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksStor interesse for vellykket integrering

Stor interesse for vellykket integrering 

​​SOS-barnebyers prosjekt SAMMEN og NTNU Samfunnsforsknings evaluering av dette, er blitt møtt med stor interesse.

19.04.2018 14:30   |   NTNU Samfunnsforskning/GKM

 

Både forskning.no​, Framtida, Utrop, Klar tale, Drammens Tidende, Østlandets Blad, Innherred og Lillehammer byavis har skrevet om evalueringen av prosjektet SAMMEN, som har som mål å gjøre det lettere for unge flyktninger og enslige mindreårige å bli kjent med jevnaldrende norske ungdommer.​ ​​

Forskningssjef Berit Berg konkluderer med at SAMMEN-prosjektet er et viktig tilskudd til integreringsarbeidet generelt og i arbeidet med enslige mindreårige spesielt og anbefaler at det etableres i alle kommuner som bosetter unge flyktninger. Forhåpentligvis bidrar overskrifter som "​​Slik bør ungdom integreres", "Nøkkelen til integrering", "Forsker vil ha​​ integreringsprosjekt for ungdom ​i alle kommuner"​​. "Bringer ungdom sammen" og "Sammen om integrering" ​til at mange lesere får med seg dette budskapet.​

​Virksomme tiltak for integrering av ungdom er viktig og nødvendig av en rekke årsaker.  Sissel Arak​ fra SOS-barnebyer forklarer:
- ​Barn og unge flyktninger venter ofte lenge før de blir bosatt i en kommune. Når de endelig får et hjem, blir de ofte sittende mye alene. Mange har minimal eller ingen kontakt med norske ungdommer, og de bruker lang tid på å komme inn i lokalsamfunnet. Det kan føre til utenforskap og isolering, og er ikke bra for hverken barna eller samfunnet de skal bo i.

Engasjert ungdom er nøkkelen

Når ungdommer med flyktningbakgrunn blir spurt om hva de savner mest, så svarer de aller fleste at de savner norske venner. Unge flyktninger og norske ungdommer har få arenaer der de naturlig møtes. (...) Det er ikke nødvendigvis fordi de norske ikke vil ha kontakt med dem som har kommet som flyktninger - det bare skjer ikke. Hvis vi hadde spurt de norske ungdommene om de ville bli kjent med unge flyktninger, ville sannsynligvis svaret fra mange vært ja. Men så skjer det likevel ikke. Da blir spørsmålet: Hva skal til for å få dem til å møtes?, skriver Berg i rapporten.

SOS-barnebyer har forsøkt å finne svaret på dette ved å etablere prosjektet SAMMEN, og framholder at engasjert norsk ungdom er nøkkelen til å integrere enslige mindreårige på en naturlig måte i det norske samfunnet.

Datainnsamling til evalueringen er gjennomført av Gry Mette D. Haugen​ og Berit Berg, mens et heftet basert på evalueringen er skrevet av sistnevnte.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning