Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksStabil og god drift for NTNU Samfunnsforskning etter utfordrende år

Stabil og god drift for NTNU Samfunnsforskning etter utfordrende år 

​​Brutto omsetning for instituttet i 2020 var på 98,1 millioner kroner, som er 5,1 millioner kroner høyere enn i 2019. NTNU Samfunnsforskning har også benyttet koronakrisen til å markere seg sterkere på samfunnssikkerhetsfeltet.


26.04.2021 00:00   |   Vegard Smevoll, NTNU Samfunnsforskning

 

Tallene viser at driften i NTNU Samfunnsforskning er stabil og god. Ikke bare har bruttoomsetningen økt, driftsresultatet ble også bedre, med et resultat som er 2,4 millioner kroner høyere enn året før. Ordinært driftsresultat for 2020 ble på2,7 millioner kroner og med et samlet resultat etter finansinntekter på 5,1 millioner kroner.

Det forbedrede driftsresultatet
 skyldes i hovedsak lavere driftskostnader på grunn av pandemien, en konsekvens som mange virksomheter kjenner seg igjen i etter et uvanlig år. Men det forteller også at instituttet i stor grad har evnet å gjennomføre sine prosjekter til tross for nedstengningen av samfunnet med de begrensinger det har gitt. Instituttet har evnet å utvikle en lang rekke nye søknader og tilbud og vinne nye prosjekter i sterk konkurranse med andre. Den samlede ordrereserven er svært god, og viser at instituttet har avdelinger som leverer høy kvalitet innenfor sine forskningsområder.

- Instituttet har til tross for et utfordrende år likevel levert god og viktig forskning og formidlingsarbeid, og det er takket være de ansattes 
omstillingsevne og arbeidsinnsats. Dette til tross for en krevende arbeidssituasjon og mange timer på hjemmekontor, sier administrerende direktør Roger Lian.

Du kan lese hele årsberetningen her:

Årsberetning 2020 NTNU Samfunnsforskning AS.pdf
 
 
Har deltatt i store debatter om samfunnssikkerhet  
Instituttets kunnskapsutvikling på samfunnssikkerhet fikk belyst sin relevans og nytteverdi i pandemiåret vi har lagt bak oss.  Forskere fra selskapet har blant annet bidratt i arrangeringen av en nasjonal (digital) konferanse om pandemi, det er blitt skrevet om lag 15 kronikker og nyhetssaker, og forskere fra selskapet har deltatt i flere debatter i både regionale og riksdekkende media.

Samfunnssikkerhet er et utpekt satsingsområde for instituttet som involverer alle forskningsavdelingene, men som bygger på den historisk sterke posisjonen til avdelingen Studio 
Apertura. Det er i 2020 blitt utviklet bedre faglige nettverk internt mellom avdelingene, ekstern synlighet av forskningen er styrket og ikke minst  er flere større, langsiktige forskningsprosjekter finansiert fra Norges forskningsråd og EU etablert

Instituttet har blitt partner i flere internasjonale prosjekter. I det nordiske prosjektet 
Fire21 er formålet å forstå hvordan teknologiske og samfunnsmessige endringer (for eksempel nye energibærere) stiller nye krav til organiseringen av brann- og redningstjenester i Norden.

I EU-prosjektet 
Engage gjøres det komparative studier av samfunnsmessig respons og motstandskraft mot store kriser i en rekke europeiske land.

Det ble også laget flere episoder av NTNU Samfunnsforsknings podkast «
Forskerpodden» om nettopp dette forskningsfeltet.

Du kan høre alle podkastens 35 episoder her​.

Viktig, nasjonal stemme på skolefeltet
Selskapet har levert viktig forskning også på andre områder i 2020, ikke minst innen utdanningsfeltet, kanskje den mest omtalte og viktigste arenaen i pandemiåret – og som også er blitt hardt rammet.

Sammen med 
Nifu, Nordisk institutt for innovasjon, forskning og utdanning, evaluerte instituttet hvordan den norske skolen hadde håndtert pandemien. Resultatet ble lagt frem i rapporten «Koronapandemien – Håndtering og konsekvenser».

NTNU Samfunnsforskning tok initiativ til å etablere et nytt GEMINI-senter i 2020: 
Oppink – inkluderende skole og oppvekst. Senteret, som er et samarbeid mellom NTNU, Sintef og Dronning Mauds minne høgskole, har som visjon å utvikle et internasjonalt fremragende forsknings- og innovasjonsmiljø som bidrar til å løse lokale og nasjonale utfordringer i barnehage, skole og oppvekst.

Både sammenslåing og helt ny forskningsaktivitet
  
NTNU Samfunnsforskning har fått en helt ny avdeling «under sine vinger» i løpet av 2020.

Senter for økonomisk forskning AS (SØF) ble innfusjonert våren 2020, med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2020. Instituttet vil sammen med SØF som en integrert avdeling, kunne utnytte og forsterke fagmiljøenes kompetanse i skjæringsfeltet mellom samfunnsvitenskap og samfunnsøkonomi.

SØFs
 sju ansatte (per. 23. april 2021) har kontorer i Rustbygget i Elgeseter gate i Trondheim.

I 2020 ble beslutningsgrunnlaget utredet for at det 
1. august 2021 etableres en ny avdeling, og at ny forskningssjef for psykisk helsearbeid hos NTNU Samfunnsforskning kommer på plass. Denne forskningsaktiviteten skal støtte opp under NAPHAs (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) kjerneoppdrag.

NAPHA har et unikt utgangspunkt som nasjonalt kompetansesenter med bred og sterk kontaktflate mot kommunene i Norge.
 Den bruker- og tjenestenære innsikten NAPHA har, representerer et stort konkurransefortrinn for utvikling av forskningsprosjekter med høy nytteverdi for samfunnet.

Har du spørsmål om årsberetningen?

Ta kontakt:

Administrerende direktør

Roger Lian, mobil 478 67 475​


KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning