Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksSpesialnummer om læringsutbytte i høyere utdanning

Spesialnummer om læringsutbytte i høyere utdanning 

Et nytt spesialnummer utforsker innføringen av læringsutbyttebeskrivelser, hvordan de blir innført, hvordan de brukes, hvordan de ser ut og hvilke konsekvenser de får i høyere utdanning.

10.03.2017 12:00   |   Joakim Caspersen

 

​Utgaven er basert på forskningsprosjektet «HELO – Higher Education Learning Outcomes- transforming Higher Education» (finansiert av Norges Forskningsråd), der Joakim Caspersen (NTNU Samfunnsforskning, Mangfold og inkludering, og Senter for profesjonsstudier) har deltatt. Prosjektet er et samarbeid mellom Senter for profesjonsstudier , NIFU, Universitetet i Bergen og utenlandske forskere.
 
Læringsutbytte er et nøkkelbegrep når man ser på de pågående forandringene innen høyere utdanning. Fokus på læringsutbytte betyr i følge mange en omlegging fra undervisning til læring, fra prosess til resultat. Det beskrives som en perspektivforandring som legger vekt på studentene og deres forståelse og tenkemåten er innført i alle deler av utdanningssystemet. Internasjonalt er det også en viktig del av Bologna-prosessen samt i flere EU- og OECD prosesser.
Men tilnærmingen får kritikk for å forsøke å forene to motstridende mål; forsøk på å stadfeste standardiserte krav samtidig som man legger vekt på individuell læring.
 
​Temanummeret sammenligner Norge med Storbritannia. Artiklene er publisert i European Journal of Education , og Joakim Caspersen har vært gjesteredaktør sammen med Nicoline Frølich ved NIFU.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning