Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation Links"Skolen som arbeidsplass" med ny hjemmeside

"Skolen som arbeidsplass" med ny hjemmeside 

Målet med prosjektet er å utvikle forskningsbasert kunnskap om trivsel, stress, mestringsforventning, utbrenthet, sykefravær og utstøting i læreryrket.

19.03.2013 10:10   |   Ole Einar Marken

 

Du finner hjemmesiden på samforsk.no/skolen.

  • ​Hva oppleves stimulerende og bidrar til trivsel?
  • Hva oppleves stressende og bidrar til lave forventninger om å mestre utfordringene, og til utbrenthet, lav trivsel, sykefravær og utstøting?

Hvordan lærerne oppfatter dette, er to av spørsmålene prosjektet Skolen som arbeidsplass finner svar på.

Prosjektet gjennomføres som en kombinasjon av en intervjustudie, og en survey-studie. Intervjuene gjennomføres som åpne (kvalitative) intervju av 36 lærere.
 
Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Program for forskning om årsaker til sykefravært og utstøting fra arbeidslivet. Prosjektet avsluttes i august 2013.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning